kalendarium NSZ 9 III

Kalendarium 9 marca

kalendarium marzec

Kalendarium: 9 marca

1921

We wsi Grabowo Stare, powiat łomżyński, urodził się ppor. Stanisław Grabowski ps. „Wiarus”, „Szalony”, szef Pogotowia Akcji Specjalnej Komendy Powiatu Wysokie Mazowieckie Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, p.o. komendanta Powiatu „Mazur” NZW, szef PAS Okręgu Białystok NZW.

1944

W Grzybowej k. Chmielnika niemieccy żandarmi wspierani przez policję granatową przeprowadzili nieudany atak na oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem por. Stanisława Grabdy ps. „Bem”, „Vir-Olszyna”. Ujętych żandarmów rozstrzelano, policjantów puszczono wolno.