Józef Zimny

Józef Zimny − żołnierz Organizacji Jedności Narodowej, redaktor konspiracyjnego pisma „Armia Narodowa”, rozstrzelany przez Niemców w publicznej egzekucji w Zgierzu. Urodził się 22 grudnia 1911 roku w Dobrzecu, gmina Nowe Skalmierzyce (obecnie w granicach Kalisza). Był pracownikiem umysłowym, ale nie wiemy, gdzie pracował. W dniu 4 września 1939 roku Kalisz został zajęty przez wojska niemieckie. […]

czytaj dalej