Józef Zimny

Życiorysy

Józef Zimny − żołnierz Organizacji Jedności Narodowej, redaktor konspiracyjnego pisma „Armia Narodowa”, rozstrzelany przez Niemców w publicznej egzekucji w Zgierzu.

Urodził się 22 grudnia 1911 roku w Dobrzecu, gmina Nowe Skalmierzyce (obecnie w granicach Kalisza). Był pracownikiem umysłowym, ale nie wiemy, gdzie pracował. W dniu 4 września 1939 roku Kalisz został zajęty przez wojska niemieckie. Niemal natychmiast w Kaliszu i powiecie kaliskim zaczęły się egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej. Tereny te zostały włączone do Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty.

Józef Zimny w okresie niemieckiej okupacji był zatrudniony w Kaliskiej Manufakturze Pluszu i Aksamitu, popularnie nazywanej fabryką włókienniczą braci Müllerów, która produkowała na potrzeby armii niemieckiej. Włączył się także w działalność ruchu oporu, wstępując do Organizacji Jedności Narodowej (OJN), powołanej w Kaliszu na przełomie września i października 1939 roku. Był redaktorem wydawanego przez OJN konspiracyjnego pisma „Armia Narodowa”. Drukarnia znajdowała się na terenie klasztoru oo. franciszkanów w Kaliszu przy ulicy Sukienniczej. Na początku 1940 roku OJN, zachowując odrębność organizacyjną, weszła w skład Narodowej Organizacji Bojowej (NOB). Na skutek rozpracowywania NOB przez gestapo i zwerbowania w organizacji agentów Józef Zimny został aresztowany w sierpniu 1941 roku i osadzony w niemieckim więzieniu w Kaliszu. Następnie przewieziono go do więzienia przy ulicy Sterlinga 16 w Łodzi. Został rozstrzelany w publicznej egzekucji 100 Polaków, którą w dniu 20 marca 1942 roku na Placu Stodół w Zgierzu przeprowadzili Niemcy. Była to największa niemiecka publiczna egzekucja na terenie Kraju Warty.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek