Edmund Suchorski ps. „Suchet”

Życiorysy

Edmund Suchorski ps. „Suchet” – działacz Stronnictwa Narodowego i Narodowej Organizacji Bojowej, zmarł w niemieckim więzieniu we Wronkach.

Urodził się 4 listopada 1919 roku w Poznaniu i z tym miastem związał swoje życie. Z zawodu był elektromonterem. Został członkiem założonego w 1928 roku Stronnictwa Narodowego (SN), największej partii politycznej w Polsce międzywojennej. Po zakończeniu wojny obronnej 1939 roku Wielkopolska została włączona do Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Już w marcu 1940 roku Edmund Suchorski został zaprzysiężony do Narodowej Organizacji Bojowej (NOB). Przyjął pseudonim „Suchet”. Pełnił funkcję komendanta pięciu „piątek” w poznańskim Śródmieściu. Prowadził działalność organizacyjną, wywiadowczą oraz kolportaż wydawanego przez Stronnictwo Narodowe czasopisma „Polska Narodowa”. Na skutek rozpracowywania przez gestapo i zwerbowania w organizacji agentów NOB została rozbita. Pierwsze aresztowania miały miejsce w grudniu 1940 roku.

Edmund Suchorski ps. „Suchet” został aresztowany przez gestapo w 1941 roku i osadzony w Forcie VII w Poznaniu, a później w więzieniu w Brzegu. W dniu 27 maja 1942 roku został skazany wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) na sesji wyjazdowej w Oleśnicy na 8 lat obozu karnego. Został osadzony w niemieckim więzieniu we Wronkach, gdzie zmarł 17 listopada 1942 roku. Miał 23 lata.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek