Rocznica śmierci kpt. Adama Mireckiego ps. „Adaś”

Aktualności Życiorysy

24 października 1952 r. w mokotowskim więzieniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego został zamordowany kpt. Adam Mirecki ps. „Adaś”, „Adam” − członek Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska i Stronnictwa Narodowego, komendant Lubelskiego, a następnie Lwowskiego Okręgu Narodowej Organizacji Wojskowej.

Adam Mirecki był pięciokrotnie aresztowany przez gestapo. Cztery razy uciekał z więzień i transportów do obozów koncentracyjnych. Aresztowany po raz piąty przeszedł przez szereg niemieckich więzień, po czym w lipcu 1944 r. został wywieziony do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Gross Rosen. Do uwolnienia przez wojska angielskie, w dniu 15 kwietnia 1945 r., przebywał w kilku obozach koncentracyjnych.

Po powrocie do Polski zaangażował się w organizowanie drogi przerzutowej dla kurierów Stronnictwa Narodowego przez Czechy do Polski. Po raz pierwszy został aresztowany 9 lipca 1946 r. przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa w Krakowie. Komunistyczny sąd skazał go na karę sześciu lat więzienia. W wyniku amnestii wyrok złagodzono do trzech lat. Siedział na warszawskim Mokotowie i we Wronkach. Wyszedł z więzienia w lipcu 1949 r. Po raz drugi został aresztowany w dniu 28 listopada 1951 r. w wyniku zorganizowanej przez ubeków prowokacji. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie skazał kpt. Adama Mireckiego ps. „Adaś” na karę śmierci. Wyrok wykonano 24 października 1952 r. Szczątki pogrzebano w bezimiennej mogile.

W 2017 r., w wyniku prac ekshumacyjnych prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na warszawskich Powązkach, szczątki kpt. Adama Mireckiego ps. „Adaś” zostały odnalezione i uroczyście pochowane 23 września 2019 r. na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.