Uroczystość upamiętniająca postać ppłk. Wacława Nestorowicza ps. „Kalina”

Dnia 3 marca 2023 roku w Karlinie odbyła się uroczystość upamiętniająca postać ppłk. Wacława Nestorowicza ps. „Kalina” (1891–1969) – bohatera wojny polsko-bolszewickiej 1920, komendanta Okręgu XIII Białystok Narodowych Sił Zbrojnych, mieszkańca Karlina w latach 1945–1969. Przy domu na ulicy Koszalińskiej 37 w Karlinie, w którym ostatnio mieszkał ppłk „Kalina”, prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych […]

czytaj dalej

Zbiórka na nagrobek dla ppłk. Wacława Nestorowicza ps. „Kalina”

Ostatnimi czasy dotarła do nas wiadomość o zniszczonym nagrobku podpułkownika Wacława Nestorowicza ps. „Kalina”. Sprawą oczywistą jest szybka odbudowa pomnika, dlatego uruchomiliśmy zbiórkę na ten cel. Prosimy o wsparcie prac związanych z upamiętnieniem ppłk. Wacława Nestorowicza ps. „Kalina”. Zbieramy fundusze na wykonanie nowego nagrobka, tablicy informacyjnej oraz tablicy pamiątkowej na Jego dawnym domu w Karlinie, […]

czytaj dalej

Ppłk Wacław Nestorowicz ps. „Kalina”

Pomimo wysokiego stanowi­ska, jakie sprawował w szeregach konspiracji niepodległościowej obozu narodowego, Wacław Ne­storowicz dotąd pozostaje posta­cią praktycznie nieznaną. Stopień, imię i nazwisko, pseudonim oraz pełniona funkcja – tyle wiedzą prawie wszyscy, jednak w historio­grafii brakuje wielu istotnych in­formacji z jego życiorysu. W lite­raturze przedmiotu co prawda można odnaleźć skromną notkę biograficzną oraz niewyraźną fo­tografię, natomiast […]

czytaj dalej