Stanisław Płaziński ps. „Pinczer”

Stanisław Płaziński ps. „Pinczer” – żołnierz Wojska Polskiego i Narodowej Organizacji Bojowej, uczestnik I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej, członek Stronnictwa Narodowego. Urodził się 6 marca 1890 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. W czasie I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. W roku 1919, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, wstąpił do Wojska Polskiego. […]

czytaj dalej