Walenty Leśny

Walenty Leśny – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, uczestnik I wojny światowej, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Urodził się 12 lutego 1889 roku w Rostarzewie, powiat wolsztyński, pod zaborem pruskim. Od 1907 roku mieszkał na terenie Westfalii w zachodniej części II Rzeszy Niemieckiej. Podczas I wojny światowej został zmobilizowany do armii niemieckiej. Po powrocie z frontu przeniósł […]

czytaj dalej