Antoni Olbromski

Notacje z weteranami NSZ z Pomorza Środkowego

W dniach 17–18 lipca 2021 roku prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek zrealizował notacje z trzema kombatantami Narodowych Sił Zbrojnych z Koła Pomorze Środkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: płk. Antonim Olbromskim ps. „Tolek”, mjr. Piotrem Karpowiczem ps. „Rybka” oraz ppor. Edwardem Ciupakiem ps. „Mały”. Przez kilka godzin weterani opowiadali o […]

czytaj dalej