Antoni Olbromski

Notacje z weteranami NSZ z Pomorza Środkowego

Aktualności

W dniach 17–18 lipca 2021 roku prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek zrealizował notacje z trzema kombatantami Narodowych Sił Zbrojnych z Koła Pomorze Środkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych: płk. Antonim Olbromskim ps. „Tolek”, mjr. Piotrem Karpowiczem ps. „Rybka” oraz ppor. Edwardem Ciupakiem ps. „Mały”. Przez kilka godzin weterani opowiadali o swoim udziale w walce o niepodległość Polski oraz o wartościach, za które gotowi byli poświęcić nawet własne życie.

 

 


Zadanie jest realizowane przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego i finansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.