Leszek Schneider ps. „Miś”

Życiorysy

Leszek Schneider ps. „Miś”, „Kojot” – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej i Armii Krajowej, harcerz, członek Związku Strzeleckiego, uczestnik akcji „Burza”.

Urodził się 17 kwietnia 1922 roku w Minikowie koło Poznania. Należał do Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) oraz do Związku Strzeleckiego (ZS). ZS w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej prowadził szkolenia z przysposobienia wojskowego i sportowego młodzieży w wieku przedpoborowym. Była to organizacja popularna zwłaszcza wśród młodzieży wiejskiej i rzemieślniczej. We wrześniu 1939 roku jej członkowie wykonywali zadania zlecone przez Wojsko Polskie. Leszek Schneider miał wówczas 17 lat.

Wielkopolska, po zajęciu przez okupanta niemieckiego we wrześniu 1939 roku, została włączona do III Rzeszy Niemieckiej jako Kraj Warty. Językiem urzędowym stał się język niemiecki. Wprowadzono godzinę policyjną i nakaz pracy dla Polaków. Skonfiskowano broń, odbiorniki radiowe, aparaty fotograficzne. Niemal natychmiast okupant rozpoczął egzekucje i wysiedlenia ludności polskiej i żydowskiej.

Pod niemiecką okupacją Polacy szybko zaczęli organizować konspirację. W dniu 16 listopada 1939 roku działacze Stronnictwa Narodowego (SN) powołali konspiracyjną organizację wojskową – Narodową Organizację Bojową (NOB). Leszek Schneider zaangażował się w działalność ruchu oporu, złożył przysięgę i został żołnierzem NOB. Przyjął pseudonim „Miś”. Aby chronić swoich bliskich używał okupacyjnego nazwiska Stachowski. Ze względu na przynależność do ZS został mianowany podoficerem NOB w Rejonie Poznań Starołęka. Brał udział w kolportażu wydawanego przez Stronnictwo Narodowe pisma „Polska Narodowa”.

Zagrożony aresztowaniem w czerwcu 1941 roku zbiegł na teren Generalnej Guberni (GG). Wstąpił do Armii Krajowej (AK) w Obwodzie Miechów. Był podoficerem w oddziale partyzanckim oraz w oddziale Kedywu. Wziął udział w walkach podczas akcji „Burza”. Po wkroczeniu sowieckiej Armii Czerwonej nie ujawnił się. Powrócił do rodzinnego Minikowa, gdzie prowadził gospodarstwo rolne. Zmarł 8 marca 2017 roku w Poznaniu.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek