Adam Sadalski

Życiorysy

Adam Sadalski – żołnierz Narodowej Organizacji Bojowej, więzień niemieckiego obozu karnego.

Urodził się 9 grudnia 1910 roku w Poznaniu pod zaborem pruskim. Pracował jako tokarz w Warsztatach Głównych Parowozowo-Wagonowych Polskich Kolei Państwowych w Poznaniu, czyli późniejszych Poznańskich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego (w skrócie ZNTK Poznań). Wziął udział w walkach podczas kampanii wrześniowej 1939 roku. Po zakończeniu działań wojennych, włączeniu Wielkopolski do Rzeszy Niemieckiej i utworzeniu Kraju Warty związał się z konspiracją narodową. Wiosną 1940 roku złożył przysięgę organizacyjną i został żołnierzem Narodowej Organizacji Bojowej (NOB). Był komendantem „piątki” w Wydzielonym Obwodzie Warsztaty Kolejowe. Zbierał składki organizacyjne i prowadził kolportaż wydawanego przez Stronnictwo Narodowe czasopisma „Polska Narodowa” oraz wiadomości z nasłuchów radiowych. Konfiskata radioodbiorników przez okupanta niemieckiego miała uniemożliwić Polakom dostęp do audycji radiowych nadawanych przez aliantów. Informacje o sytuacji na frontach II wojny światowej nadawane były specjalnie dla Polaków m.in. przez Brytyjczyków, Amerykanów, Francuzów. Za sporządzanie notatek z programów radiowych i ich rozpowszechnianie groziła kara śmierci lub obozu koncentracyjnego.

Adam Sadalski został aresztowany przez gestapo i osadzony w poznańskim Forcie VII, a później w niemieckim więzieniu w Oleśnicy. W dniu 25 marca 1942 roku został skazany wyrokiem niemieckiego Wyższego Sądu Rejonowego w Poznaniu (OLG Posen) na karę 10 lat obozu karnego. Został przetransportowany w dniu 24 kwietnia 1942 roku do niemieckiego więzienia w Rawiczu, gdzie zmarł 28 stycznia 1943 roku.

dr Rafał Sierchuła/Bożena Wołek