Borodajko-Żbikowski Edward Tadeusz ps. „Herkules”

Życiorysy

Edward Tadeusz Borodajko-Żbikowski ps. „Herkules” (ur. 5.01.1924 w Kobiernikach k. Sandomierza, zm. 2.05.2012 w Warszawie), żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych.

Przed wojną skończył szkołę powszechną i 3 klasy gimnazjum w Sandomierzu. Czwartą klasę ukończył na tajnych kompletach. 17-tego września 1942 r. aresztowany przez gestapo wraz z ojcem, bratem i innymi mężczyznami z Sandomierza. Zdołał uniknąć wywózki do Auschwitz przez błąd gestapowca, inni aresztowani zginęli w niemieckim obozie koncentracyjnym. Zaczął się ukrywać.

Na początku 1943 został żołnierzem NSZ. Jego przełożonym był Komendant Powiatu Sandomierz kpt. Władysław Żwirek ps. „Wysoki”. Do końca lipca 1944 służył w Oddziale Dyspozycyjnym w tym powiecie pod dowództwem por. Tomasza Rzepeckiego ps. „Tomasz”. Po wkroczeniu sowietów w pierwszych dniach sierpnia 1944 poszukiwany przez UB. Dzięki wywiadowi NSZ zmienił tożsamość na „Tadeusz Żbikowski” i uciekł do Lublina.

W Lublinie schronił się, zgłaszając się na ochotnika do Ludowego Wojska Polskiego, a potem do Marynarki Wojennej. Brał udział w walkach z Niemcami o Gdańsk. W końcu czerwca 1945 uciekł z ludowej Marynarki Wojennej przed aresztowaniem przez UB. Skrył się w Krakowie pod nazwiskiem Tadeusz Żbikowski, często zmieniając mieszkania.

W Krakowie ukończyłem Liceum i 2 lata Akademii Handlowej. Po skorzystaniu z amnestii w kwietniu 1947 przeniósł się do Wrocławia. Tam skończył wyższe studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej. Był cięgle nachodzony przez UB. W 1948 roku przeniósł się do Warszawy. W Warszawie ukończył magisterskie studia ekonomiczne.