100. urodziny por. Wacława Staszyńskiego ps. „Radowolski”

Aktualności

20 września 1920 r. urodził się por. Wacław Staszyński ps. „Radowolski” żołnierz NZW w oddziałach Bronisława Gliniaka ps. „Radwan” i kpt. Józefa Zadzierskiego ps. „Wołyniak”.

Pan porucznik urodził się we wsi Nowa Łysica na Nowogródczyźnie. W lipcu 1944 r. został wcielony do 2. Armii Wojska Polskiego, walczył od Nysy Łużyckiej aż po Łabę. W maju 1945 r., tuż po powrocie z frontu, wraz z cała kompanią z Lubaczowa przeszli do prawdziwego Wojska Polskiego, czyli do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Wacław Staszyński brał udział w walkach z UPA, UB i KBW.

W listopadzie 1946 r. wyjechał na ziemie zachodnie i do ujawnienia w 1956 r. używał nazwiska „Wacław Radowolski”. Przez wiele lat w swoim miejscu pracy był szykanowany, nazywany reakcyjnym bandytą. Często był wzywany na posterunek milicji i przesłuchiwany. Po latach w dniu 1 marca 2018 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym roku otrzymał Medal „Pro Patria” nadany przez Szefa UdSKiOR Jana Józefa Kasprzyka.