„Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów

Aktualności

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego przy współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego​, Okręgiem Wołyńskim Światowego Związku Armii Krajowej oraz Sekcją Sportowo-Obronną Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych organizuje akcję „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów.Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawują: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość.Akcja „Pomóżmy Bohaterom” została dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Akcja polega na przekazaniu paczek świątecznych dla kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z NSZ, AK, WiN. Celem akcji jest wzmocnienie więzi młodych pokoleń Polaków z Bohaterami walk o niepodległość, walczącymi przeciwko okupantowi niemieckiemu i sowieckiemu.  Paczki będą zawierały produkty żywnościowe, chemie domową i najważniejsze – kartki świąteczne od najmłodszych Polaków. Zapraszamy do włączenia się i wspierania akcji „Pomóżmy Bohaterom”. Poszukujemy wolontariuszy, którzy pomogą w rozwożeniu paczek świątecznych dla Kombatantów na terenie całej Polski.

Kontakt: tel.: 730 363 355, e-mail: fundacja.fkw@gmail.com