I Turniej piłkarski „Twardzi jak stal” – 7–8 marca 2020 r. w Lublinie

Inicjatywy ZŻNSZ Patronaty ZŻNSZ

W dniach 7−8 marca 2020 r. w Lublinie odbędzie się I Turniej piłkarski „Twardzi jak stal” ku czci Żołnierzy Wyklętych. Rozgrywki odbędą się na boisku piłkarskim przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny, ul. Niecała 1 w Lublinie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się do udziału w Turnieju. Wydarzenie na facebooku.

Turniej piłkarski „Twardzi jak stal” jest formą uczczenia w atrakcyjnej, dla młodzieży i osób dorosłych, formie święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych przypadającego na dzień 1 marca. Turniej ma na celu krzewienie postaw patriotycznych, obywatelskich i demokratycznych, przywracanie utraconej tożsamości oraz promocji historii województwa lubelskiego.

Ponadto Turniej przyczyni się do promocji zdrowego trybu życia i zasad fair-play. Przemówienia kombatanta i historyka w czasie turnieju będą promowały wiedzę, tradycje i ideały Polskiego Państwa Podziemnego. Turniej przeznaczony dla 300 uczestników rozgrywek, w szczególności uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i seniorów, oraz publiczności.

Turniej został dofinansowany ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Współorganizatorem wydarzenia jest związek kombatancki Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Regulamin I Turnieju piłkarskiego „Twardzi jak stal”.

 1. Organizator: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

Współorganizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił ZbrojnychSzkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie, Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy NSZ.

Patronat medialny: TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Gość Niedzielny, Kurier Lubelski.

 1. Termin i miejsce:

7−8 marca 2020 r. (sobota i niedziela), godz. 9.00–18.00.

Lublin, boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny, ul. Niecała 1.

III. Cele Turnieju:

– uczczenie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;

– upowszechnienie wiedzy, tradycji i ideałów Żołnierzy Wyklętych;

– popularyzacja i promocja zdrowego stylu życia;

– umożliwienie rywalizacji sportowej.

 1. Zgłoszenia:
  1. Zgłoszenia są przyjmowane od 5 lutego 2020 r. do 1 marca 2020 r. na e-mail: turniej.tjs.lublin@gmail.com lub pod nr tel.: 667-919-911.
  2. Zgłoszenie drużyny do uczestnictwa w Turnieju następuje po wpłacie 30,00 zł darowizny na organizację akcji „Pomóżmy Bohaterom”, której celem jest przygotowanie paczki świątecznej na święta wielkanocne z życzeniami dla kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego. Numer konta bankowego Fundacji im. Kazimierza Wielkiego do wpłat darowizn: 63 2030 0045 1110 0000 0257 1120. Link do akcji „Pomóżmy Bohaterom”.
  3. Dolna granica wiekowa zawodnika wynosi 11 lat.
  4. Niepełnoletni uczestnicy Turnieju muszą dostarczyć na piśmie zgodę opiekunów prawnych na udział w Turniej najpóźniej w dniu rozgrywek. Wzór niniejszego oświadczenia zamieszczony zostanie na stronie Turnieju na portalu facebook.
 1. Organizacja rozgrywek:
  1. Drużyny mogą liczyć 6−8 zawodników (6 + 2 rezerwowych).
  2. Mecze będą rozgrywane w trzech kategoriach: a) szkół podstawowych (zawodnicy z klas 6−8 szkół podstawowych); b) szkół ponadpodstawowych; c) seniorów (zawodnicy powyżej 19 lat).
  3. Rozgrywki w kategoriach 1 i 2 rozegrane zostaną w dniu 7.03.2020 r. (sobota) w godzinach od 9.00 do 18.00. Rozgrywki w kategorii 3 (seniorów) zostaną rozegrane 8.03.2020 r. (niedziela) w godzinach od 9.00 do 18.00.
  4. Mecze będą rozgrywane w dwóch fazach: grupowej i pucharowej. W fazie grupowej na zasadzie każdy z każdym. Następnie najlepsza drużyna z każdej grupy awansuje do fazy finałowej, do półfinału turnieju. Zwycięzcy półfinałów zmierzą się w finale w meczu o Puchar. Przegrani półfinałów zmierzą się w meczu o III miejsce.
  5. Ogłoszenie wyników, dekoracja zwycięzców Turnieju, wręczenie pucharów, dyplomów i nagród rzeczowych odbędzie się w dniu rozgrywek.
 1. Nagrody i wyróżnienia:

– Puchary dla drużyn, które zajmą miejsca 1−3 w każdej z kategorii.

– Okolicznościowe medale i dyplomy za zajęcie miejsc 1−3 w każdej kategorii dla każdego z zawodników w drużynie.

– Dyplom uczestnictwa w Turnieju dla wszystkich zawodników.

– Nagroda specjalna dla najlepszego strzelca i najlepszego bramkarza w każdej z kategorii.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Turnieju, o czym będziemy informowali.