Relacja z III Memoriału im. sierż. Józefa Franczaka ps. „Laluś”

Aktualności Patronaty ZŻNSZ
W dniach 7–8 sierpnia 2020 r. w miejscowości Nasutów oraz na strzelnicy w nieodległej Osówce odbył się III Memoriał im. Józefa Franczaka ps. „Laluś”, współorganizowany przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Partnerzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Legia Akademicka i Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z wydarzenia

W Memoriale udział wzięło 30 uczestników. Impreza miała charakter sportowy, ale jej celem było promowanie postaw patriotycznych. W ramach tegorocznej edycji Memoriału odbyły się następujące zajęcia:

– wykład historyka o polskim podziemiu niepodległościowym po II wojnie światowej,

– szkolenia z zakresu bezpieczeństwa na strzelnicy, prowadzone przez instruktorów strzelectwa sportowego i prowadzących strzelanie,

– szkolenia z zakresu bezpiecznego posługiwania się bronią, prowadzone przez instruktorów strzelectwa sportowego i prowadzących strzelanie,

– szkolenia z zakresu strzelectwa sportowego, prowadzone przez instruktorów strzelectwa sportowego i prowadzących strzelanie,

– zawody ze strzelectwa sportowego w 4 konkurencjach:

  1. karabin historyczny,
  2. pistolet historyczny,
  3. karabin współczesny,
  4. pistolet współczesny.

Zwycięzcy zawodów strzeleckich w III Memoriale im. Józefa Franczaka ps. „Laluś”:

Karabin historyczny:

1. miejsce – Aleksandra W.
2. miejsce – Remigiusz D.
3. miejsce – – – – – –

Karabin współczesny:

1. miejsce – Julia G.
2. miejsce – Elżbieta B.

Pistolet Historyczny

1. miejsce – Adam B.
2. miejsce – Antoni B.
3. miejsce – Arkadiusz F.

Pistolet współczesny

1. miejsce – Adam B.
2. miejsce – Antoni B.
3. miejsce – Paweł B.

Serdecznie gratulujemy!

Celem szkoleń w ramach III Memoriału im. Józefa Franczaka ps. Laluś” było zdobycie wiedzy historycznej, nabycie umiejętności proobronnych oraz ukształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych w oparciu o postawy Żołnierzy Wyklętych, bohaterów podziemia antykomunistycznego, w tym sierż. Józefa Franczaka, któremu poświęcony był Memoriał.

Dofinansowano przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych” organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.