74. rocznica rozstrzelania rtm. Witolda Pileckiego

Aktualności

Dnia 25 maja 2022 roku w Gryfinie odbyły się uroczystości upamiętniające 74. rocznicę rozstrzelania przez komunistów rtm. Witolda Pileckiego ps. „Witold”, „Druh”, oficera Wojska Polskiego i Armii Krajowej. Współorganizatorem ich był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

Obchody rozpoczęły się mszą świętą w intencji odnalezienia szczątków rotmistrza, którą odprawił ks. Stanisław Helak. Po mszy zebrani udali się pod mural poświęcony rotmistrzowi. Tam punktualnie o 21.30, w godzinę śmierci naszego bohatera, odbyła się dźwiękowa rekonstrukcja śmiertelnego strzału kata więzienia mokotowskiego. Odczytano apel pamięci, po czym głos zabrali kolejno: burmistrz Mieczysław Sawaryn, zastępca burmistrza Paweł Nikitiński oraz prokurator IPN Robert Osiński. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele Fundacji Patriotycznej im. Witolda Pileckiego oraz Młodzieży Wszechpolskiej.

Patronat nad uroczystością objęła Zofia Pilecka, córka rtm. Witolda Pileckiego.