Zainstalowanie tablic pamiątkowych na skwerze im. Żołnierzy NSZ w Rogoźnie

Zainstalowanie tablic pamiątkowych na skwerze im. Żołnierzy NSZ w Rogoźnie

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 28 maja 2022 roku na skwerze im. Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Rogoźnie dzięki staraniom Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Rogoźno oraz sfinansowaniu przez Związek Żołnierzy NSZ zainstalowane zostały cztery tablice pamiątkowe. Upamiętniają działaczy polskiego przedwojennego ruchu narodowego z terenów Gminy Rogoźno oraz żołnierzy polskiego podziemia narodowego, w tym lokalnego bohatera por. Leona Cybulskiego ps. „Znicz”.

Pierwsza z tablic opisuje działalność obozu narodowego na terenie Gminy Rogoźno. W okresie II Rzeczypospolitej Polskiej powstały tu i aktywnie działały: Stronnictwo Narodowe, Obóz Wielkiej Polski, Stronnictwo Wielkiej Polski oraz Obóz Narodowo-Radykalny. Druga tablica przedstawia historię Narodowych Sił Zbrojnych. W okresie II wojny światowej NSZ były polską konspiracyjną formacją wojskową obozu narodowego i jednocześnie drugą co do wielkości formacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Trzecia tablica poświęcona jest lokalnemu bohaterowi, oficerowi Narodowych Sił Zbrojnych – por. Leonowi Cybulskiemu ps. „Znicz”, który urodził się w pobliskim Parkowie. Czwarta tablica zawiera krótką historię Brygady Świętokrzyskiej NSZ, największego oddziału partyzanckiego działającego na ziemiach polskich, oraz historie żołnierzy pochodzących z terenu powiatu obornickiego, którzy służyli w szeregach Brygady Świętokrzyskiej.

Odsłonięte tablice są kolejnym trwałym elementem otoczenia skweru im. Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Pamięć o Bohaterach z NSZ odzyskuje należne jej miejsce.