Zbiorka krwi współorganizowana przez Okręg Łomża NSZ

Akcja krwiodawstwa w Szumowie

Aktualności

Mieszkańcy Szumowa i okolic po raz kolejny udowodnili, że ich serca są otwarte i chętne do niesienia pomocy innym. W dzisiejszej akcji krwiodawstwa udział wzięło 39 osób, dzięki czemu zebrano 17,5 litra krwi.

„Przelali krew za nas, my przelejmy za nich” – pod takim hasłem odbywała się dzisiaj zbiórka krwi w Szumowie zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szumowie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomża oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku z inicjatywy Mariusza Charubina, Krzysztofa Pecury i Tomasza Głębockiego.

Autobus RCKiK już od godzin porannych stał dzisiaj na parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Szumowie. W ciągu kilku godzin 39 osób zdecydowało się oddać krew, dzięki czemu zebrano 17,5 litra tego cennego surowca.

– „Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji, mediom oraz ks. proboszczowi Sławomirowi Grodeckiemu z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Szumowie za informowanie o akcji krwiodawstwa” – przekazują organizatorzy akcji.

Mieszkańcy Szumowa i okolic po raz kolejny udowodnili, że ich serca są otwarte i chętne do niesienia pomocy innym. Znowu pokazali, że w jedności siła!

Przedruk z: zambrow.org