Album „Narodowe Siły Zbrojne w powstaniu warszawskim”

Wydawnictwa

Ukazał się album pt. „Narodowe Siły Zbrojne w powstaniu warszawskim” zredagowany przez Sebastiana Bojemskiego.

Album zawiera 100 stron ze zdjęciami oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych z okresu powstania warszawskiego. Twórca albumu, Sebastian Bojemski, jest historykiem i autorem najobszerniejszego opracowania udziału Narodowych Sił Zbrojnych w powstaniu warszawskim pt.: „Narodowe Siły Zbrojne w powstaniu warszawskim”.

Album „Narodowe Siły Zbrojne w powstaniu warszawskim” ukazał się staraniem Fundacji Niezależny Zespół Badawczy.