Dekret Prezydenta RP z 1.01.88

Dokumenty

DEKRET PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 1 stycznia 1988 roku
o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych

Na podstawie art. 12 punkt /d/ Ustawy Konstytucyjnej stwierdzam co następuje:

Żołnierze tej części Narodowych Sił Zbrojnych która, ze względu na stanowisko jej czynników kierowniczych, nie została scalona z Polskimi Siłami Zbrojnymi – Armią Krajową i którzy brali udział w walkach z okupantami w latach 1939-1945, spełnili swój obowiązek narodowy i żołnierski wobec Rzeczypospolitej Polskiej.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ
Kazimierz Sabbat

PREZES RADY MINISTRÓW
prof. dr. Edward Szczepanik

MINISTER SPRAW WOJSKOWYCH
ppłk. dypl. Jerzy Morawicz

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
Stanisław Wiszniewski