Film: Mjr Piotr Karpowicz ps. „Rybka” – UBK, AK, sybirak, cz. 1

Filmy

Mjr Piotr Karpowicz ps. „Rybka” (ur. 1928) – UBK, AK, sybirak.

Ostatni żyjący żołnierz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych dowodzonych przez przedwojennego lidera ONR Bolesława Piaseckiego ps. „Szablewski”. Uczestniczył w operacji „Ostra Brama”. Spędził prawie 10 lat w sowieckich obozach koncentracyjnych (łagrach) za udział w walce o niepodległość Polski. W 1953 roku brał czynny udział w powstaniu łagierników w Norylsku. Skazany na karę śmierci, w ostatniej chwili uniknął rozstrzelania przez NKWD.
Po powrocie do Polski ukończył studia wyższe. Jest doktorem elektroniki, wieloletnim wykładowcą akademickim, czynnym działaczem „Solidarności”, autorem licznych patentów, publikacji historycznych i naukowych. Członek Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Produkcja: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego http://www.fkw.edu.pl

Reżyseria: Karol Wołek
Operator kamery i montaż: Anna Bajun

Sfinansowano przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundację im. Kazimierza Wielkiego ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”.

Źródło: https://www.fkw.edu.pl/film-mjr-piotr-karpowicz-ps-rybka-ubk-ak-sybirak-cz-1/