Film z wykładu Leszka Żebrowskiego „Narodowe Siły Zbrojne w propagandzie PRL”

Filmy

Film z wykładu Leszka Żebrowskiego pt. „Narodowe Siły Zbrojne w propagandzie PRL”.

Wykład odbył się 11 maja 2011 r. w ramach Klubu Polonia Christiana przy współpracy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lublinie, Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vademecum”, Katedry Systemów Politycznych XIX i XX w. Instytutu Historii KUL oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.


Zapowiedź wykładu w Internetowej Telewizji Lublin.