Kalendarium 17 listopada

kalendarium listopad

Kalendarium: 17 listopada

1939

Niemcy zamknęli Katolicki Uniwersytet Lubelski.

1942

W Warszawie na Pradze bojówkarze komunistycznej Polskiej Partii Robotniczej uprowadzili i zamordowali Jana Bajkowskiego ps. „Baj”, „Janek”, „Kamiński”, publicystę, kierownika Centralnego Wydziału Propagandy Zarządu Głównego Stronnictwa Narodowego, redaktora naczelnego głównego organu prasowego SN „Walka”, członka Komendy Głównej Narodowej Organizacji Wojskowej.

1943

W Warszawie przy Dworcu Zachodnim Niemcy, z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, rozstrzelali publicznie 20 Polaków przywiezionych z Pawiaka.

1943

W Warszawie przy ulicy Białołęckiej Niemcy, z rozkazu Franza Kutschery dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski Generalnego Gubernatorstwa, rozstrzelali publicznie 20 Polaków przywiezionych z Pawiaka.

1948

W Jeleniej Górze funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego aresztowali  kpt. Romualda Rajsa ps. „Bury”, żołnierza Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, szefa Pogotowia Akcji Specjalnej Okręgu Białostockiego NZW, dowódcę 3. Wileńskiej Brygady NZW. Został skazany przez komunistyczny sąd na karę śmierci i zamordowany 30.12.1949 roku.