KARTKA DLA BOHATERA POLSKIEGO PODZIEMIA − Akcja Okręgu Szczecin ZŻNSZ

Aktualności

Kartka dla Bohatera polskiego podziemia to projekt, który powstał w związku ze zbliżającą się 80. rocznicą powołania Narodowych Sił Zbrojnych − polskiej konspiracyjnej formacji niepodległościowej, która w trakcie II wojny światowej i zaraz po niej walczyła przeciw okupantom niemieckiemu i sowieckiemu.

Akcja trwa od 1 marca do 28 kwietnia 2022 roku. Projekt polega na kierowaniu przez uczniów kartek z życzeniami do weteranów AK, NSZ, BCh oraz WiN, którzy mieszkają na terenie Pomorza Zachodniego. Kartki mogą mieć formę zarówno listu, jak i laurki. Mogą być zbierane przez nauczycieli historii, a następnie odbierane przez przedstawiciela Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin. W dniu 3 maja kartki zostałyby wręczone kombatantom. Relacja z przeprowadzonej akcji będzie zamieszczona na profilu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

Zapraszamy do udziału w projekcie uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.