W Lublinie uczyli się, jak pomóc rannemu na polu bitwy

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniach 2–3 kwietnia 2022 roku w Lublinie Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zorganizował szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy na polu walki.

Po wybuchu wojny na Ukrainie zainteresowanie proobronnością w Polsce znacznie wzrosło. Widać to po znikającym w szybkim tempie ze sklepów wyposażeniu proobronnym i ilości szkoleń organizowanych w całym kraju. Jedno z takich szkoleń proobronnych odbyło się w dniach 2–3 kwietnia w Lublinie. Zostało zorganizowane nieodpłatnie przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Sekcję Sportowo-Obronną ZŻNSZ oraz Stowarzyszenie Legia Akademicka im. gen. bryg. Karola Ziemskiego. Celem szkolenia było przekazanie praktycznej wiedzy na temat udzielania pomocy rannym na polu walki, zachowania się na polu walki oraz szkolenie z postaw strzeleckich. Przeprowadzone zostało według standardów TCCC. Składało się z dwóch części: teoretycznej, trwającej 4 godziny, i praktycznej, trwającej 12 godzin. W szkoleniu udział wzięło ponad 40 uczestników.

Dlaczego wzięli udział w szkoleniu?

Sądzę, że wielu ludzi ma po prostu obawy związane z obecną sytuacją na Ukrainie. Zgłosiłam się na szkolenie, ponieważ chcę wiedzieć, w jaki sposób pomóc osobom rannym, jeśli będzie taka konieczność – mówi Natalia.

Niestety dziś nie ma powszechnego poboru do wojska. Nie istnieje żaden powszechny system przeszkolenia obywateli. Myślę, że duże zainteresowanie tego typu szkoleniami bierze się stąd, że ludzie, obserwując konflikt na Ukrainie, zrozumieli, że w razie wojny istotnym elementem obrony państwa będą także przeszkoleni obywatele – dodaje Konrad.

Zakres tematyczny szkolenia

Uczestnicy podczas szkolenia teoretycznego dowiedzieli się, na jakie strefy dzieli się pole bitwy i w jaki sposób bezpiecznie ewakuować rannego. Poznali też zawartość plecaka ratownika medycznego oraz teorię dotyczącą udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyły się warsztaty z zakładania opaski uciskowej i opatrunków. Podczas części praktycznej odbyły się ćwiczenia z pozorantami. Zadaniem uczestników szkolenia było odnalezienie i dotarcie do rannych na polu bitwy, podjęcie decyzji, komu w pierwszej kolejności udzielić pomocy oraz ewakuacja rannych. Szkolenie medyczne zostało przeprowadzone przez zespół profesjonalnych ratowników medycznych.

Wiele się nauczyłem dzięki temu szkoleniu. Mnóstwo praktycznej wiedzy podpartej teorią. Ćwiczenia z pozorantami były bardzo realistyczne – stwierdza Tomasz.

Podczas szkolenia członkowie Sekcji Sportowo-Proobronnej przy Związku Żołnierzy NSZ zaprezentowali swoją działalność i poprosili uczestników o wsparcie zbiórki na wyposażenie profesjonalnego plecaka medycznego. Dzięki zakupowi plecaka z wyposażeniem wzmocnią swoje możliwości niesienia pomocy innym.

Wesprzeć zbiórkę na plecak można na stronie twoja zbiórka: https://twojazbiorka.pl/zbiorki/51/sprzet-medyczny-dla-proobronnych