Trwają prace renowacyjne mogił i grobów żołnierzy NSZ, AK i WiN z Lubelszczyzny

Aktualności Patronaty ZŻNSZ

Żołnierze 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej wraz z członkami Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Lublin odrestaurowali i uporządkowali mogiły i pomniki upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego z NSZ, AK, WiN na Lubelszczyźnie.

Do tej pory uporządkowana została m.in. mogiła por. Edwarda Wróbla ps. „Eustachy”, żołnierza Wojska Polskiego i Narodowych Sił Zbrojnych oraz mogiły partyzanckie w Kolonii Borów.

Celem odwiedzin żołnierskich mogił była również żywa lekcja historii oraz budowanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych, obywatelskich i demokratycznych wśród żołnierzy WOT. Oprócz porządkowania grobu/pomnika, żołnierze poznali historię lokalnego miejsca pamięci, zapalili symboliczne znicze i złożyli kwiaty.

Projekt „2. Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej aktywna w społecznościach lokalnych” jest realizowany przez Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego ze środków Narodowego Instytut Wolności − Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2020.