ppłk. Janusz Kamocki, ps. Mamut

Pożegnaliśmy ppłk. Janusza Kamockiego ps. „Mamut”

22 października 2021 roku odszedł na wieczną wartę ppłk Janusz Kamocki ps. „Mamut” – wspaniały człowiek, żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, wielki sympatyk Narodowych Sił Zbrojnych, nauczyciel akademicki i ziemianin. Miesiąc październik 2021 roku zapisał się w naszych sercach czarnymi zgłoskami. Jeszcze nie zdążyliśmy oswoić się ze śmiercią i pożegnać […]

czytaj dalej

Publikacja por. Franciszka Przeździeckiego ps. „Tolek” pt. „Wspomnienia z przeżyć wojennych”

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego wydała wspomnienia autorstwa Franciszka Przeździeckiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) z Ziemi Łomżyńskiej. Autor opisał swoje przeżycia z okresu II wojny światowej i okresu powojennego. Nakreślił warunki panujące na polskiej wsi przed wojną, zmiany, których przyczyną były zarządzenia wydawane przez okupantów sowieckiego i niemieckiego, opór społeczeństwa […]

czytaj dalej
Mjr Stanisław Szuro ps. „Zamorski”.

Zmarł mjr Stanisław Szuro ps. „Zamorski”

W dniu 17 listopada 2020 r. zmarł mjr Stanisław Szuro ps. „Zamorski”. Odchodzą najlepsi z najlepszych, kwiat i sól naszej ziemi, nam pozostawiając testament i swoisty drogowskaz. Odpoczywaj w Pokoju, Bohaterze… Mjr Stanisław Szuro ps. „Zamorski” ‒ żołnierz Wojska Polskiego, Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, po wojnie w Lidze Walki z Bolszewizmem, która wywodziła […]

czytaj dalej
Mjr Józef Oleksiewicz ps. „Tatar”, portret.

Pożegnanie mjr. Józefa Oleksiewicza z 1. Pułku Strzelców Podhalańskich

Mjr Józef Oleksiewicz ps. „Tatar” odszedł od nas 11 kwietnia 2020 r., gdy, ze względu na wprowadzone restrykcje epidemiologiczne, nie mieliśmy możliwości godnego pożegnania. W pogrzebie uczestniczyła tylko najbliższa rodzina, a w kościele mogło przebywać jedynie pięć osób. W dniu 6 października 2020 r. miały miejsce pożegnalne uroczystości zorganizowane przez rodzinę mjr. Oleksiewicza, członków Stowarzyszenia […]

czytaj dalej

Wrześniowa wiktoria NSZ − Bitwa pod Rząbcem

Jedną z pamiętnych wrześniowych dat w dziejach Narodowych Sił Zbrojnych z pewnością pozostanie 8 września 1944 r. W tym dniu pod Rząbcem stoczona została bitwa pomiędzy oddziałami NSZ a komunistyczną Armią Ludową. 12-osobowy patrol Brygady Świętokrzyskiej NSZ pod dowództwem ppor. Franciszka Bajcera ps. „Sanowski” został pojmany przez oddział AL wspierany przez sowiecką partyzantkę. Oddziały AL […]

czytaj dalej

Stanisław Duczymiński ps. „Niemira” – Ze wspomnień maminsynka i ofermy batalionowej

Gdy zwrócono się do mnie o napisanie wspomnień z czasów partyzanckich, stanąłem wobec dylematu, o czym pisać. Pisanie o wszystkim, przekroczyłoby zadane rozmiary tekstu, więc konieczny był wybór niektórych tylko wątków. Opublikowana już literatura wspomnieniowa, zawiera opisy wielu akcji zbrojnych, skierowanych przeciwko okupantowi niemieckiemu, sowieckiemu i przeciwko ogłupionym lub sprzedajnym wprowadzaczom reżimu stalinowskiego.

czytaj dalej

Różaniec z chleba

Oto relikwia po mojej matce – różaniec z chleba, ulepiony na osnowie nitki wyplecionej z więziennego koca/
Krystyna Kozłowska (wówczas nosiła nazwisko Chętnik) – harcerka Szarych Szeregów, późniejszy porucznik NOW ps. „Cyganka” – zrobiła go w więzieniu NKWD w Łomży w dniu Zielonych Świątek 27 maja 1941 r., o czym świadczy wygrawerowana na rewersie krzyżyka data.

czytaj dalej

NSZ/NZW w łomżyńskim – relacja kpt. Bolesława Kozłowskiego ps. „Grot”

Wywiad z kpt. Bolesławem Kozłowskim, ps. „Grot”, „Hanka”, „Łukasz”, „Marek”
Rozmówcą jest redaktor Ryszard Wójcik, który został skierowany do kpt. Kozłowskiego przez jego podkomendnego, chorążego Bolesława Drozdowskiego, ps.”Czarny”. Rozmowa opublikowana została dopiero w 1989 roku, już po śmierci kpt. Kozłowskiego. Niżej, fragmenty komentarzy Bolesława Drozdowskiego, ps. „Czarny”,  na temat braci Kozłowskich i akcji przez nich przeprowadzonych.

czytaj dalej

W katowni na Strzeleckiej przesłuchiwali nocą – wywiad z Jerzym Skorupińskim, NSZ

W katowni na Strzeleckiej przesłuchiwali nocą – wywiad z Jerzym Skorupińskim, NSZ
Z ppor. w stanie spoczynku Jerzym Skorupińskim ps. „Bem”, żołnierzem Narodowych Sil Zbrojnych, rozmawia Mariusz Bober, Nasz Dziennik.
Po wkroczeniu na ziemie polskie jednym z pierwszych celów sowietów stali się żołnierze podziemia niepodległościowego, traktowani jako największa przeszkoda w zniewoleniu naszego kraju. Pan był jednym z tych, którzy znaleźli się już na pierwszych listach do aresztowań przez NKWD…

czytaj dalej