Materiały z sesji naukowej poświęconej historii NSZ. Warszawa 25 października 1992

Wydawnictwa

Materiały z sesji naukowej poświęconej historii Narodowych Sił Zbrojnych. Warszawa 25 października 1992 roku, red. Piotr Szucki, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Warszawa 1994, ss. 276. Tom 1 „Biblioteczki Szczerbca”.

Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej spis treści książki.


 • Bohdan Szucki – Wstęp – str. 5
 • Leszek Żebrowski – Rozwój organizacyjny i działalność Narodowych Sił Zbrojnych – str. 7
 • Dariusz Radziwiłowicz – Zachodnia myśl polityczna w programie i działalności Narodowych Sił Zbrojnych – str. 59
 • Zbigniew Gnat-Wieteska – Inspektorat Ziem Zachodnich – str. 69
 • Krzysztof Komorowski – Konspiracyjny ruch narodowy na Pomorzu Nadwiślańskim 1939-1947 – str. 81
 • Rafał Sierchuła – Działalność wojskowych organizacji konspiracyjnych obozu narodowego w Wielkopolsce w latach 1939-1949 – str. 103
 • Tomasz Biedroń – Okręg Krakowski Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych 1939-1945 – str. 115
 • Kazimierz Litwiejko – Struktura i obsada personalna Okręgu XIII Narodowych Sił Zbrojnych – str. 135
 • Marcin Zaborski – Okręg Lubelski Narodowych Sił Zbrojnych 1942-1944 – str. 179  fragmenty artykułu
 • Marek Jan Chodakiewicz – Niemanichejskie spojrzenie na NSZ: przypadek Leonarda Szczęsnego Zub-Zdanowicza – str. 239  fragment artykułu
 • Życiorysy dowódców i wyższych oficerów NSZ (opracowanie: Tadeusz Paweł Rutkowski i Monika Polkowska) – str. 255
  Zygmunt Broniewski – str. 255
  Tadeusz Danilewicz – str. 257
  Stanisław Kasznica – str. 259
  Witold Komierowski – str. 260
  Tadeusz Kurcyusz – str. 262
  Stanisław Nakoniecznikow – str. 263
  Ignacy Oziewicz – str. 266
  Albin Rak – str. 268
  Wacław Świeciński – str. 270
  Stanisław Thiel – str. 272