Muszyński Wojciech – W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego NSZ (1939-1945)

Wydawnictwa

Wojciech Jerzy Muszyński, W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych (1939-1945).

Oficyna Wydawnicza Rekonkwista i Wydawnictwo Rachocki i S-ka, Biała Podlaska-Warszawa 2000, ss. 423. Tom 4 serii „Vis Historiarum”.

Sprzedaż wysyłkową prowadzi firma N.S.R.
skrytka pocztowa 143, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax (0-83) 3431943, e-mail: nsr@pf.pl
cena z wysyłką 33 zł.

 

„Przedmiotem pracy jest szczególnie trudny i nad wyraz ważny wątek dziejów NSZ, jakim była konspiracyjna propaganda tej formacji. (…) Ustalenia Muszyńskiego mają kapitalne znaczenie dla refleksji nad myślą polityczną obozu narodowego w latach wojny. Imponująca jest iście benedyktyńska kwerenda źródłowa. Mamy do czynienia z wybitną pracą o walorach dokumentacyjnych nie podlegających dyskusji. Praca warsztatowo znakomita i obiektywna w warstwie interpretacyjnej.”

Prof. dr Tomasz Wituch

 

„Jest to kolejna praca obalająca czarną legendę NSZ. (…) Z analizy tekstów programowych wynika, że to co w PRL pisano o NSZ (…) było kłamstwem i potwarzą. Przede wszystkim dotyczy to kwestii żydowskiej. Wprawdzie ludzie tej formacji nie darzyli Żydów sympatią, ale nie uczestniczyli w ich zagładzie, nie akceptowali hitlerowskiej polityki wobec nich, piętnowali popełnione na Żydach zbrodnie, wielokrotnie spieszyli im z pomocą. (…) Autor jest pierwszym, który ukazał imponujące rozmiary aparatu propagandy NSZ, wypełniając w ten sposób istotną lukę w historii tamtych lat.”

Jerzy Ślaski (autor „Polski Walczącej”)

 

„Po pięćdziesięciu latach jedynie słusznych opinii naukowych na temat NSZ, w końcu ktoś pofatygował się do archiwum, aby sprawdzić jak było naprawdę.”

Marek Jan Chodakiewicz (Columbia University, USA)