„Życie i śmierć dla Narodu!” Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku pod redakcją Arkadiusza Mellera i Patryka Tomaszewskiego

Wydawnictwa

„Życie i śmierć dla Narodu. Antologia myśli narodowo-radykalnej z lat trzydziestych XX wieku pod redakcją Arkadiusza Mellera i Patryka Tomaszewskiego” – ten jesienny hit wydawniczy właśnie opuścił drukarnię.
Zamówienia 25zł plus 5 zł za przesyłkę prosimy kierować na poniższe maile : antykomunizm@o2.pl oraz partykt@o2.pl

Spis treści :

Wstęp

Narodowy-radykalizm w okresie międzywojennym – historia i zarys myśli politycznej

U genezy Obozu Narodowo –Radykalnego

Deklaracja Ideowa Obozu Wielkiej Polski [w:] Wytyczne w sprawach: żydowskiej, mniejszości słowiańskich, niemieckiej, zasad polityki gospodarczej, Warszawa 1932

Włodzimierz Sznarbachowski , Nasz radykalizm, Akademik Polski, nr 2, 10 październik 1933 r.

Deklaracja Obozu Narodowo-Radykalnego, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 13, 15 kwiecień 1934 r.

Co każdy młody Polak wiedzieć powinien?, Warszawa 1932

Wytyczne w sprawach: żydowskiej, mniejszości słowiańskich, niemieckiej, zasad polityki gospodarczej, Warszawa 1932

Wytyczne programu narodowo-radykalnego

Zasady programu narodowo-radykalnego, Warszawa 1937

Deklaracja Związku Niezależnej Młodzieży Narodowej w Wilnie

Jan Płoński, Nasze historyczne zadania, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 11, 1-8 kwiecień 1934 r.

Marian Reutt, Misja dziejowa Polski, Ruch Młodych Nr 1, styczeń 1938

Obóz narodowo-radykalny na tle współczesnych nacjonalizmów europejskich

Stanisław Grzelecki, Narodowy radykalizm na tle współczesnych doktryn nacjonalistycznych, Nowy Ład. Miesięcznik polityczny, nr 4, sierpień 1938 r.

Jan Korolec, Szukanie własnych dróg, Nowy Ład. Miesięcznik polityczny, nr 1, sierpień 1935 r.

Stanisław Grzelecki, Zasada przywództwa das Fuhrerprinzip, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1, sierpień 1939 r.

Mateusz Liwski, Zwycięski faszyzm, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 2, 28 stycznia 1934 r.

Miejsce Kościoła w doktrynie narodowo-radykalnej

Tadeusz Gluziński, Naród i Kościół, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 7, lipiec 1937 r.

Wojciech Kwasieborski, O naczelny ideał nacjonalizmu polskiego, Ruch Młodych, nr 12, grudzień 1936 r.

Katolicki nacjonalizm, Ruch Młodych, nr 5, maj 1937 r.;

Wiktor Martini, Praca i kapitał w świetle encyklik papieskich, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1, sierpień 1939 r.

Naród

Stanisław Grzelecki, Co to jest naród?, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1, styczeń-marzec 1938 r.

Bolesław Piasecki, Walka na dwóch frontach, Warszawa 1938

Wojciech Wasiutyński, Naród rządzący, Warszawa 1935

Ustrój państwa

Juliusz Sas Wisłocki, Wizja Wielkiej Polski (fragmenty ustrojowe), Warszawa 1934

Włodzimierz Sznarbachowski, Państwo totalne. Problem władzy, Przełom. Narodowo-Radykalny Miesięcznik Programowy, nr 3, 1938 r.

Jan Korolec, Wizja nowego ładu, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 2, październik 1935 r.

Tadeusz Gluziński, Elita, czy szary człowiek?, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 1 (3), sierpień 1935 r.

Ks. Jerzy Pawski, Polska na tle tendencji totalnych, Pro Christo, nr 10, październik 1937

I.M. Bocheński, Listo do redakcji „Prosto z mostu”, Prosto z Mostu,, nr 8, 6 luty 1938

Ustrój gospodarczy państwa

Wojciech Zaleski, Polska bez proletariatu, Warszawa 1937

Stanisław Kęmpiński, Istota przebudowy społecznej, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 3, maj-lipiec 1938 r.

Marian Reutt, O inicjatywie prywatnej, Ruch Gospodarczy, nr 6, 15 czerwca 1937 r.

Jan Grabowski, Religia i ekonomia, Ruch Gospodarczy, nr 6, 15 czerwca 1937 r.

My nowy zbudujemy ład, Nowy Ład. Dwutygodnik narodowo-radykalny, nr 1, 5 czerwca 1933 r.

Włodzimierz Daniłowicz, Narodowy ustrój gospodarczy. I. O ustroju narodowym w ogólności, Nowy Ład. Dwutygodnik narodowo-radykalny, nr 2, 20 czerwca 1933 r.

Kwestie społeczne

Bolesław Piasecki, Duch czasów nowych, a Ruch Młodych, Warszawa 1935

Tadeusz Miączyński, Młode pokolenie wsi, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 4, sierpień 1938 r.

Kwestia kobieca, Nowy Ład. Dwutygodnik narodowo-radykalny, nr 4, 20 lipca 1933 r.

Maria Sucheni-Rutkowska, Rodzina, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 4, maj 1936 r.

Mniejszości narodowe

Tadeusz Gluziński, Sprawa ukraińska, Warszawa 1937

Franciszek Stoch, Zbilansujmy, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, nr 12, grudzień 1937 r.

Likwidujemy Żydów , Polska Narodowa, 26 czerwiec 1938, nr 29

Jan Korolec, Trzeba usunąć największą przeszkodę!, Nowy Ład. Miesięcznik Polityczny, grudzień 1935 r., nr 4

Tadeusz Wojnar, Etapy rozwiązania kwestii żydowskiej, Ruch Młodych, nr 6, czerwiec 1937 r.

Varia

Prawa obozowca, Kalendarz narodowo-radykalny 1939, Warszawa 1939

Wywiad z Bolesławem Piaseckim, Falanga, 1939, nr 3

Jan Jodzewicz, Henryk Rossman, Nowy Ład, 1937, nr 5

Mieczysław Suchocki, O nowy typ przywódcy, Głos. Dwutygodnik Polskiej Myśli Narodowej, nr 9, 12 lipca 1935 r.

Michał Pawlikowski, Nacjonalizm i katolicyzm, Głos. Dwutygodnik polskiej myśli narodowej, nr 1, 12 stycznia 1936

Jan Mosdorf, Potężna rwie fala, Sztafeta. Tygodnik Narodowo-Radykalny, nr 18 (24), 21-28 maj 1934 r.

Pieśń, Sztafeta. Tygodnik Narodowo-Radykalny, nr 18 (24), 21-28 maj 1934 r.

Kajetan H. Stolaryski, Marsz ,,Jasnych Koszul”, Sztafeta. Pismo narodowo-radykalne, nr 5, 14 grudnia 1933 r.

Pieśń bojowa, Sztafeta. Pismo Narodowo-Radykalne, nr 5 (11), 18 luty 1934 r.

Ważniejsze opracowania naukowe dotyczące ONR, RNR „Falanga”,ONR „ABC”

Źródło: endecja.pl