Modlitwa Narodowych Sił Zbrojnych

Wydawnictwa

Tekst Modlitwy żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Panie Boże Wszechmogący,
daj nam siłę i moc wytrwania
w walce o Polskę,
której poświęcamy nasze życie.

Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych,
pomordowanych w lochach gestapo i czeki,
niech z łez naszych matek i sióstr,
wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib,
niech z mogił żołnierzy naszych,
poległych na polach całego świata,
powstanie Wielka Polska.

O Mario, Królowo Korony Polskiej,
błogosław naszej pracy i naszemu orężowi.
O spraw miłościwa Pani,
patronko naszych rycerzy,
by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy
zatrzepotały polskie sztandary z Orłem Białym
i Twym wizerunkiem. Amen.

Tablica z tekstem tej wersji modlitwy znajduje się w kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze i na tablicy obok ołtarza Matki Boskiej Częstochowskiej w kaplicy NSZ w kościele Świętej Rodziny W Lublinie. W czasie wojny w oddziałach NLOW, NOW, NSZ i NZW w całym kraju odmawiano tą modlitwę w różnych wersjach, nieznacznie się od siebie różniących. Wynikało to z ograniczonej komunikacji ze względów konspiracyjnych.

Autorem modlitwy NSZ był ks. bp Henryk Strąkowski, którego grób znajduje się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie. Historia powstania Modlitwy NSZ została opisana w książeczce autorstwa dr. Bohdana Szuckiego pt. „Modlitwa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych”, Warszawa 2006, wydanej w ramach biblioteczki „Szczerbca”.