„Polska w niewoli 1945-1989” – nowa książka prof. Ryszarda Terleckiego

Wydawnictwa

Książka prezentuje dzieje Polski zniewolonej przez Sowietów, a wcześniej zdradzonej przez zachodnich sprzymierzeńców i wydanej na pastwę komunistycznego imperium zła.

 

To trudna i bolesna historia zbrodni, represji i ucisku narodu przez sprawujących nad nim władzę sowieckich namiestników, m.in. Bieruta, Gomułki, Cyrankiewicza, Różanskiego, Spychalskiego, Gierka, Babiucha, Jaruzelskiego i wielu innych.

Wstrząsająca historia państwa, które w interesie obcego imperium mordowało i prześladowało własnych obywateli. Strzelano do robotników, księży, górników, Żołnierzy Wyklętych – represjonowanych i niszczonych za to, w co wierzą i co kochają… To także opowieść o nieszczęsnym kraju, którego uzależnienie od Sowietów doprowadziło do zniszczenia i gospodarczego rozkładu, biedy i cywilizacyjnego zacofania.

Książka omawia też długą drogę Polaków do wolności oraz przedstawia rozmaite środowiska opozycyjne, w których ścierały się różne poglądy i odmienne wizje polskiej przyszłości. Autor pisze o roli, jaką odegrali wówczas m.in. Antoni Macierewicz, Adam Michnik, Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń, Karol Modzelewski, Lech Kaczyński, Jarosław Kaczyński, Leszek Moczulski, Andrzej Gwiazda czy Anna Walentynowicz.

Prof. Ryszard Terlecki – historyk, publicysta, polityk, w latach 1974-1989 uczestnik działań antykomunistycznej opozycji, wykładowca w Akademii Ignatianum i Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, były dyrektor krakowskiego Instytutu Pamięci Narodowej, autor m.in. książek Miecz i tarcza komunizmu. Historia aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944-1990, Kraków 2007 i 2013: „Solidarność” 1980 – 1989. Dekada nadziei, Warszawa 2010 r.

Tytuł: Polska w niewoli 1945 – 1989

Podtytuł: Historia sowieckiej kolonii

Autor: Prof. Ryszard Terlecki

Spis treści:

Przegrana wojna…7

Moskiewski dyktat…21

Okręt flagowy…35

Powrót Prymasa…49

Chłopi z Marszałkowskiej…59

Partyzancka wojna…75

Scenariusz podboju…91

Sowiecka agentura…109

Kolaboranci…123

Uderzenie…133

Żołnierze wyklęci…151

Głos wolnej Polski…167

Stalinogród…185

Przedwiośnie…199

Ostatnie powstanie…213

Przesilenie…225

Niedotrzymane obietnice…235

Światło Millenium…249

Wiosenna burza…261

Zbrodnia nieukarana…275

Życie na kredyt…291

Ścieżki zdrowia…303

Infrastruktura oporu…317

Stolica Świętego Piotra…333

Miesiące nadziei…343

Gorzki smak zwycięstwa…359

Okupacja…373

Normalizacja…385

Kościół wolności…399

Od Chicago do Tobolska…413

Dekadencja…423

Granice ustępstw…435

Kontrolowany przełom…449

Gruba linia…461

Cytowane i wykorzystane publikacje…477

Indeks osób…

Źródła zdjęć…