Uroczystości 76. rocznicy utworzenia Brygady Świętokrzyskiej NSZ

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W dniu 11 sierpnia 2020 r. w Warszawie odbyły się uroczystości 76. rocznicy utworzenia Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych.

Obchody rozpoczęły się od mszy św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Mszę koncelebrowali kapelani Związku Żołnierzy NSZ księża Ryszard Jurak i Janusz Stępniak. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości udali się przed Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie obchody jubileuszowe były kontynuowane.

W obchodach uczestniczyli kombatanci NSZ: kpt. Mieczysław Cybulski ps. „Ostry” i żołnierz Brygady Świętokrzyskiej NSZ por. Henryk Atemborski ps. „Pancerny”. W uroczystości wzięły udział władze państwowe z Marszałek Sejmu Małgorzatą Gosiewską na czele. W okolicznościowym przemówieniu Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przywołał zasługi i bohaterską postawę żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ.

Zarząd Główny ZŻNSZ reprezentowali prezes Karol Wołek i skarbnik Wojciech Rowiński. Uroczystości zorganizowane zostały przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy współpracy z Pułkiem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego.