101. urodziny por. Mieczysława Wroczyńskiego ps. „Stary”

Aktualności
101. urodziny świętuje dziś por. Mieczysław Wroczyński ps. „Stary”. Urodził się 11 października 1919 r. w Łowiczu. Podczas wojny obronnej 1939 r. walczył w szeregach 110. pułku ułanów Wojska Polskiego. We wrześniu uczestniczył w obronie Grodna przed nacierającą Armią Czerwoną. Podczas powstania warszawskiego był szefem łączności w Kompanii „Warszawianka” Narodowych Sił Zbrojnych, która była częścią Zgrupowania „Chrobry II”.
Za męstwo wykazane w walkach został odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Warszawskim Krzyżem Powstańczym.