Film z uroczystości 30-lecia Związku Żołnierzy NSZ w Okręgu Szczecin

Aktualności Filmy Inicjatywy ZŻNSZ

W niedzielę 20 września 2020 r. odbyły się uroczystości 30-lecia Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Okręgu Szczecin. Na początku uroczystości oddaliśmy hołd poległym i pomordowanym oficerom i żołnierzom podziemia narodowego przez złożenie kwiatów przed upamiętniającą tę ofiarę tablicą w szczecińskiej katedrze.

Kolejnym punktem uroczystości było spotkanie członków Okręgu Szczecin ZŻNSZ, na którym gościliśmy naszych weteranów: kpt. Bronisława Pakułę ps. „Zawisza”, „Lis” oraz kpt. Ryszarda Staszkiewicza ps. „Łoś”. Wśród znamienitych gości byli również: dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Mirosław Radwan, prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ Karol Wołek, przewodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Henryk Krudos, ks. kapelan Okręgu Szczecin ZŻNSZ Grzegorz Legutko, delegacje członków Związku z Nowogardu, Koszalina, Sławna i Słupska oraz delegacje zaprzyjaźnionych organizacji ze Szczecina. Podczas spotkania prezes Okręgu Szczecin Grzegorz Kozak zaprezentował dotychczasową działalność Okręgu, akcentując zaangażowanie członków i ich udział w wydarzeniach lokalnych, ogólnopolskich oraz zagranicznych − poprzez Koło Chicago ZŻNSZ czy wyjazdy zagraniczne na obchody do Holiszowa, Ravensbruck i Plötzensee. Następnie wręczono członkom, gościom i sympatykom Okręgu Szczecin pamiątkowe statuetki z okazji 30-lecia ZŻNSZ.

Kolejnym punktem obchodów była uroczysta msza św. w intencji członków ZŻNSZ Okręgu Szczecin, którą odprawił ks. proboszcz mjr Artur Majorek, a koncelebrowali ks. prałat Aleksander Ziejewski oraz ks. kapelan Okręgu Szczecin Grzegorz Legutko. Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych odmówił członek Okręgu Szczecin por. rez. Romuald Szmyt.

Podczas mszy św. odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Pamięci Oficerów i Żołnierzy Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Odsłonięcia tablicy dokonali kpt. Bronisław Pakuła i prezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ Grzegorz Kozak. Swoją obecnością uroczystość odsłonięcia tablicy uświetniły poczty sztandarowe 12. Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich, Armii Krajowej, Okręgu Szczecin ZŻNSZ oraz sygnalista z Garnizonu Szczecin. Wartę honorową przy tablicy pełnili żołnierze 14. Zachodniopomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Tablica pamiątkowa została sfinansowana ze środków ze zbiórki publicznej „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych” organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.