Odbyły się przejścia z przewodnikami po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie

Aktualności

W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyły się przejścia z przewodnikiem po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Przewodnicy przeszkoleni przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego przeprowadzili w dniu 22.06.2021 r. kilkanaście zorganizowanych grup uczniów szkół ponadpodstawowych po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Uczestnicy odwiedzili miejsca pamięci – więzienia, miejsca akcji zbrojnych, miejsca tortur i śmierci Żołnierzy Wyklętych na terenie Lublina. W sumie skrócona trasa szlaku zajęła każdej grupie około 3 godzin. Przy okazji uczestnicy wzięli udział w pokazie historycznego umundurowania i uzbrojenia Grupy Rekonstrukcji Historycznych „Grenadiere” oraz w pokazie współczesnego sprzętu i umundurowania organizacji proobronnej Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ. Uczestnicy zapoznali się z historią miejsc pamięci w Lublinie z narracji przewodników.

W czasie przejść uczniowie mieli okazję do zadawania pytań i pogłębiania wiedzy historycznej o działalności Żołnierzy Wyklętych na Lubelszczyźnie. Każdy z uczestników otrzymał egzemplarz wydrukowanego „Przewodnika po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie”, do którego może sięgać w przyszłości podczas przejść po Szlaku – samodzielnych lub w gronie znajomych – co jeszcze mocniej utrwali nabytą wiedzę o walkach żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego z okupantem komunistycznym.

Uczniowie poznali mało znaną historię Polski z lat 1944–1989 z okresu okupacji sowieckiej. Lublin jest wyjątkowym miejscem do ukazywania historii okresu powojennego na ziemiach polskich. Był pierwszym większym miastem polskim, którego sowieci nie planowali wcielić do Związku Sowieckiego. Z tego powodu w centrum Lublina znajdują się wszystkie elementy sowieckiej okupacji: siedziba PKWN, Komendy Głównej MO, NKWD, sowieckiego komendanta miasta, Smiersza, Informacji Wojskowej, UB, MO, KBW, obóz koncentracyjny NKWD, więzienia, areszty, miejsca przesłuchań i tortur, miejsca mordów sądowych, miejsca ukrywania zwłok zamordowanych żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego oraz uniwersytet założony z polecenia Józefa Stalina jeszcze w czasie trwania II wojny światowej, który z założenia miał kształcić nowe kadry komunistyczne w miejsce mordowanych elit niepodległościowych. Te wszystkie miejsca odwiedzili uczestnicy przejścia po Szlaku wraz z przewodnikami.

Przejścia po szlaku mają wymiar edukacyjny: kształtują postawy obywatelskie i patriotyczne na przykładzie Bohaterów walk o niepodległość poprzez ukazanie postaw niepodległościowych, patriotycznych i obywatelskich żołnierzy podziemia niepodległościowego. Dzięki zorganizowanym przejściom Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych uczestnicy doświadczyli żywej lekcji historii, poznali sylwetki Bohaterów z Lubelszczyzny, zaznajomili się z mało do tej pory znanymi faktami z historii regionalnej Lublina i Lubelszczyzny.

Zorganizowane grupy uczniów liczące po 25–35 osób przeszły Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie z przeszkolonymi przewodnikami w dniach 22–23 czerwca 2021 r. Opis Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Pomysłodawcą i twórcą Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie jest prezes Fundacji im. Kazimierza Wielkiego Karol Wołek. Szlak powstał z Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin na 2014 rok. Do tej pory Fundacja im. Kazimierza Wielkiego przeprowadziła po Szlaku ponad 9000 osób, w większości uczniów szkół z całej Lubelszczyzny. Przyczyniło się to wydatnie do promocji walorów turystycznych i historycznych Lubelszczyzny. Przeszkoliliśmy także 50 przewodników PTTK do oprowadzania po Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

Wydarzenie bierze udział w Programie „Warto być Polakiem”, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Lubelskiego.