Cmentarz w Sońsku - Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" 2021

Uroczystości Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na północnym Mazowszu

Aktualności Inicjatywy ZŻNSZ

W przeddzień Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Mazowieckiego wzięli udział w uroczystej mszy świętej w intencji „Żołnierzy Wyklętych” w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sońsku.

We mszy uczestniczyli: Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski, asysta wojskowa z 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” pod dowództwem ppłk. Artura Grabowskiego, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, rekonstruktorzy z grupy „Projekt Historyczny – Konspiracja” oraz rodziny upamiętnianych „Żołnierzy Wyklętych”. Związek Żołnierzy NSZ wystawił dwa sztandary − Zarządu Głównego ZŻNSZ oraz dawnego Obwodu Krasne.

Po mszy uczestnicy wydarzenia udali się na objazd miejsc pamięci i spoczynku żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego północnego Mazowsza. Przy grobach dowódców i tablicach pamiątkowych żołnierze 5. MBOT zaciągnęli wartę honorową. Poniżej prezentujemy pełną listę odwiedzonych miejsc.

  1. Cmentarz w Sońsku:

− grób chor. Albina Szymczaka ps. „Szydło” (dowódca batalionu NSZ),

− grób Mariana Koźniewskiego ps. „Walter”, „Kukułka” (dowódca kompanii NSZ),

− grób Władysława Niesłuchowskiego ps. „Gałązka” (dowódca drużyny NSZ),

− grób Henryka Wiśniewskiego ps. „Wilk”,

− grób Mieczysława Wrońskiego ps. „Lech”,

− grób Mieczysława Zofińskiego ps. „Skowronek”,

− grób Wacława Teklińskiego ps. „Jabłoń”,

− grób Eugeniusza Kruszyńskiego ps. „Jan”, „Lech”,

− grób Piotra Drożdzewskiego,

− grób Bolesława Kamińskiego ps. „Kamień”,

− grób Heleny Szerewicz ps. „Mewa”,

− grób Franciszka Kamińskiego,

− grób Franciszka Majde.

  1. Cmentarz w Ciemniewku:

− grób Edmunda Kowalewskiego ps. „Burza” (dowódca oddziału NSZ),

− grób Czesława Fabisiaka ps. „Saturn”,

− grób Apolinarego Mierzejewskiego ps. „Tuja”,

− grób Jana Zawadki,

− grób Jana Borkowskiego,

− grób Dionizego Włodarczyka,

− grób Antoniny Ozdarskiej,

− grób Józefa Kuracha.

  1. Cmentarz w Gołyminie:

− grób kpt. Edmunda Kozarzewskiego ps. „Stefan Łuk” (Szef Organizacyjny NSZ Okręgu Mazowsze Północne) i Jadwigi Pietrzak (Szef Służby Kobiet NSZ Okręgu Mazowsze Północne),

− grób Bronisława Grabowskiego ps. „Dec”,

− grób Piotra Grabowskiego ps. „Złoty”,

− grób Jerzego Wylota ps. „Grot”,

− grób Zdzisława Tolzdorfa,

− symboliczny grób Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”.

  1. Cmentarz Parafialny przy ul. Płońskiej w Ciechanowie:

− grób por. Romana Dziemieszkiewicza ps. „Pogoda” (Komendant Powiatu NSZ Ostrołęka i Powiatu NSZ Ciechanów − Okręg II NSZ Mazowsze Północne),

− mogiła zbiorcza z prochami żołnierzy NSZ chor. Władysława Charszla ps. „Rafa” i ppor. Stanisława Raubo ps. „Orzeł”,

− mogiła zbiorcza z prochami pchor. Kazimierza Krajewskiego (Szef Wywiadu NSZ),

− mogiła zbiorcza z prochami sierż. pchor. Czesława Zaborowskiego ps. „Żaba” (dowódca Oddziału Kurierów NSZ).

  1. Pomnik w Lesie Gołockim poświęcony żołnierzom AK, NSZ, NZW zamordowanym przez UB w latach 1945−1948.
  2. Cmentarz w Łopacinie:

− grób Antoniego Bąkowskiego ps. „Skoworonek” (dowódca batalionu NSZ),

− grób Władysława Szerewicza ps. „Brzoza”.

  1. Cmentarz w Soboklęszczu:

− grób Antoniego Ślusarskiego ps. „Wisła” (dowódca plutonu NSZ).

  1. Tablica na ścianie kościoła w Szyszkach poświęcona poległym żołnierzom AK, NSZ, NZW.
  2. Pomnik w Szyszkach − miejsce śmierci st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” i st. strz. Bronisława Gniazdowskiego ps. „Mazur”.

W drodze na uroczystości oraz w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w Popowie Borowym, w miejscu śmierci żołnierzy z patrolu st. sierż. „Roja”: Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”, Kazimierza Chrzanowskiego ps. „Wilk”, Czesława Wilskiego ps. „Brzoza”, „Zryw” oraz Hieronima Żbikowskiego ps. „Gwiazda”. Tu złożyliśmy kwiaty i odmówiliśmy modlitwę.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” stał się okazją do upamiętnienia zapomnianych Bohaterów Mazowsza, a współpraca pomiędzy różnymi organizacjami zaowocowała niezapomnianymi obchodami tego święta w powiecie ciechanowskim.

Zapraszamy na obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” za rok.