Miasto nieujarzmione – marsz szlakiem powstania styczniowego

Kultura

Dnia 9 lutego przejdziemy przez Warszawę szlakiem powstania styczniowego. Chcemy, w 150 rocznicę największego z polskich powstań narodowych, przypomnieć o tym zrywie, jego bohaterach i ideałach jakie im przyświecały. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych objął marsz patronatem honorowym.

 

Wydarzenie na facebooku

Przejdziemy przez labirynt pokrytych śniegiem warszawskich ulic, aby odnaleźć wśród nich miejsca naznaczone śladami narodowego oporu sprzed 150 lat: manifestacji, starć z rosyjskim okupantem, egzekucji na zdrajcach, tajnych lokali oraz miejsc w jakich zaborca więził i mordował naszych Bohaterów. Szlakiem bezwzględnych dla zaborcy sztyletników i Romualda Traugutta. Chodź z nami! Bohaterowie żyją wiecznie – razem zapalmy znicze w miejscach naznaczonych polską krwią!