Artykuł Leszka Żebrowskiego pt. „Narodowe Siły Zbrojne” w Myśl.pl nr 22

Wydawnictwa

 

Wyszedł najnowszy numer (22) kwartalika Myśl.pl. Znajduje się w nim tekst Leszka Żebrowskiego „Narodowe Siły Zbrojne” oraz tekst dr Andrzeja Krystyniaka „Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość”.

Kwartalnik Myśl.pl – numer 22 – już w sprzedaży! Temat przewodni: „Nowe pokolenie”. Przyszłość państwa i narodu zależy od młodych. To oni będą w przyszłości podejmować decyzje, które zadecydują o roli, znaczeniu i powodzeniu Polski na arenie Europy i świata. Zanim jednak do tego dojdzie warto przyjrzeć się procesom oraz wysłuchać opinii na temat tego, kto i w jaki sposób ich ukształtował i wychował. Zapytać o to w jaki sposób widzą przyszłość, czego się spodziewają?

Drodzy Czytelnicy! Do Waszych rąk trafił właśnie kolejny, dwudziesty drugi numer „Myśli.pl”. Tym razem w kwartalniku najwięcej uwagi poświęcamy młodemu pokoleniu. Na naszych łamach staramy się zasygnalizować zarówno jego bolączki, jak i szanse, które przed nim stoją. Prezentujemy środowiska, które nawiązują do historycznych tradycji korporacji akademickich jak i te, które wielu naszym czytelnikom są niezwykle bliskie jak „Goniec Wolności” czy KoLiber. Konwencję naukowych wywodów i analiz prowadzonych w gronie wyłącznie eksperckim porzuciliśmy na rzecz debaty z młodymi o młodych, stąd też w numerze rekordowo dużo redakcyjnych debiutów. Wierzymy, że nie będą one tylko epizodem.

W bieżącym numerze szukamy również analogii i odniesień do doświadczeń pokolenia nieco starszego, lecz wciąż młodego. Piszę tu o tekście Piotra Zycha, który szuka recept na przyszłość, nie stroniąc jednak od historycznych odniesień do Ruchu Młodej Polski. W powyborczej gorączce polecam także w sposób szczególny artykuły Bartłomieja Królikowskiego pod jakże wymownym tytułem „The Special One” oraz Roberta Kuraszkiewicza.

Zgodnie z obietnicą, na dobre w naszym kwartalniku zagościły Panie. Szukają one zarówno recept na to jak wyciągnąć z marazmu – nie tylko młodych – Polaków. W swoich poszukiwaniach inspiracji szukają między innymi w postaci Michelle Bachmann. Za sprawą Zofii Butelskiej możemy dowiedzieć się o tej wyjątkowej postaci amerykańskiej polityki nieco więcej. Być może stanie się ona wzorem dla Pań znad Wisły?

Jak zwykle sporo miejsca poświęcamy także historii, polityce zagranicznej oraz gospodarce. Za sprawą dr. Dariusza P. Kucharskiego przypominamy również kolejną sylwetkę wyjątkowego człowieka, żołnierza i patrioty. Tym razem jest to Tadeusz Klemens Kapsa. Tekstem Justyny Michniuk wracamy też do tematyki Serbołużyczan.
Nasze łamy poszerzamy o nowe osoby i środowiska. Jednym z nich jest lubelski Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej „Vade Mecum”, z którym redakcja kwartalnika „Myśl.pl” nawiązała stałą współprace.

Głęboko wierzymy, że aktualny numer będzie ciekawą lekturą a teksty w nim zawarte zapoczątkują szereg dyskusji, którym niewątpliwie sprzyjać będą długie, zimowe wieczory. Życzę miłej lektury, Krzysztof Tenerowicz.

SPIS TREŚCI:
Krzysztof Tenerowicz – Czas działać – 3

ANKIETA
Nowe pokolenie – jaka czeka nas przyszłość? – 7
J. Ziobro, P. Jaki, L. Haydukiewicz , M. Ryba, W. Kosiniak-Kamysz

WYWIAD
Po prostu normalni – wywiad z K. Kosińskim – 12

TEMAT NUMERU
Karol Wołek – Młoda Rzeczpospolita emigracyjna – 14
Anna Dalecka – To nie jest kraj dla (młodych) ludzi – 18
Kamil Sulej – Polska, młodość, idealizm – fakty i mity – 20
Adam Karpiński – My, konserwatywni liberałowie – 23
Jakub Wojewoda – Polskie korporacje akademickie – 25
Piotr Zych – Kocham Polskę, czyli kontrrewolucja Ruchu Młodej Polski -28
Wojciech Chudzik – Jaki model szkolnictwa w Polsce jest szansą dla młodego człowieka? – 31
Izabela Szeląg, Mikołaj Rysiewicz, Mateusz Kędzierski
– Stypendium zagraniczne dźwignią kariery – 33

ARCHIWUM
Ludwik Jaxa-Bykowski – Rola i zadania polskiego studenta – 36

IDEA I POLITYKA
Bartłomiej Królikowski – Polscy konserwatyści potrzebują lidera nowego typu – 40
prof. Ryszard Bender – Przypomnienie „grubej kreski” Tadeusza Mazowieckiego – 45
Robert Kuraszkiewicz – I po wyborach… – 48

GEOPOLITYKA
Przemysław Benken – Wielka niemoc, czyli kilka uwag na temat polskiej polityki zagranicznej- 50
Marcin Palade – Uznani dolnośląscy Niemcy – 55
Łukasz Reszczyński – Przebudzenie Madziarów – 58
Justyna Michniuk – Wioski, które zniknęły.
Wpływ wydobycia węgla brunatnego na naród Serbski w Niemczech – 62

GOSPODRKA
Marcin Chmielowski – Przedłużona nieodpowiedzialność – 67
Rafał Wiechecki – Polski armator światowej klasy – Polska Żegluga Morska – 69

EDUKACJA
dr Marek Kawa – Akademickość należy stale wypracowywać. Casus opolskich uczelni – 76

STREFA KOBIET
Zofia Butelska – Kobiecy standard konserwatyzmu – 79
Magdalena Janczura – Biopolityka w polityce – 82
Barbara Łącka, Aneta Domagała – Co się dzieje z Polakami? – 83

HISTORIA
dr Andrzej Krzystyniak – Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” – 86
Leszek Żebrowski – Narodowe Siły Zbrojne – 91

Marcin Plinta – Bój o Zadwórze, bój o pamięć, bój o Polskę – 96

POLONIA I KRESY
dr Dariusz Piotr Kucharski – Polska polityka wschodnia – sentyment czy realia? – 99

SYLWETKA
Kurier z Pomorza – 105

KLUBY I PATRONATY
Dzień tradycji Rzeczpospolitej- 107
Kultura materialna, zagospodarowanie przestrzenne – 107
W hołdzie ojcom niepodległości – 108
Powyborczo w Lublinie – 109
O Konecznym w Lublinie – 109

RECENZJE
Ivo Strasser – Endecka prasa – 110
Bartłomiej Królikowski – ONR – dziecko tamtych czasów – 111
Sylwester Chruszcz – Czy dawny i dzisiejszy świat przypomina makabrę i robactwo? – 111
Sylwester Chruszcz – Zacharski. Generał Zacharski – 112