O żołnierzach wyklętych i Annie Rossmann w kwartalniku Myśl.pl nr. 20

Wydawnictwa

 

Ukazał się 20 numer kwartalnika Myśl.pl. Zawiera artykuł dr Rafała Dobrowolskiego pt. „O Żołnierzach Niezłomnych” oraz biogram Rafała Sierchuły, przedstawiający sylwetkę Anny Rossman.

Anna Rossman (1905- 1948) była żoną Henryka Rossmana – jednego z założycieli ONR „ABC”. Anna była założycielką kobiecej organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”, przemianowanej w 1941 na „Wiara i Wola”, podległej „Grupie Szańca” a następnie Narodowym Siłom Zbrojnym.

Kwartalnik Myśl.pl – numer 20 – już w sprzedaży!

Drodzy Czytelnicy, do Państwa rąk oddajemy właśnie dwudziesty numer naszego kwartalnika. Jak każdy jubileusz, również i ten jest dobrą okazją do pewnych ocen i podsumowań. Myśl.pl gości w Państwa domach już od pięciu lat. W tym czasie świat dookoła nas zmienił się diametralnie. Polska scena polityczna również. Pożegnaliśmy jej wielu aktorów, często pierwszoplanowych. Kilku nowych też się na niej pojawiło. Jeszcze innych ujrzeliśmy w nowych kreacjach. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsprzecznie zdecydowana większość naszych problemów wciąż czeka na rozwiązanie. Nierzadko są to sprawy fundamentalne. To właśnie im postanowiliśmy poświecić dużą część tego numeru.

Czołowe miejsce zajmują w nim sprawy i zagadnienia w sposób bezpośredni związane z polską racją stanu. Rozmawiamy o niej między innymi z prof. Andrzejem Nowakiem, Pawłem Kowalem czy dr. Markiem Cichockim. Staraliśmy się, aby nasza dyskusja w miarę możliwości nie powielała tego, co śledzić możemy na ekranach naszych telewizorów. Słowem, aby była „o czymś”. Sporo miejsca poświęcamy również sytuacji Polaków na Litwie oraz sytuacji międzynarodowej, która nieco zmieniła geopolityczny krajobraz Europy i świata.

W toku wewnątrzredakcyjnych dyskusji, uznaliśmy też nasz mały jubileusz za dobry moment na wprowadzenie pewnych zmian w kwartalniku. Od bieżącego numeru pojawia się na naszych łamach podział na stałe, tematyczne działy. Na dobre zagościły też w piśmie kobiety – nasze redakcyjne koleżanki. To jednak dopiero początek zmian, których wprowadzenie, przy naszym wrodzonym konserwatyzmie, zapewne trochę potrwa. Mamy jednak nadzieję, że spotka się z życzliwym przyjęciem czytelników, których przy tej okazji zapraszamy do dyskusji nad przyszłością pisma i wyrażania opinii na temat zachodzących w nim zmian.

Życzę miłej lektury

Krzysztof Tenerowicz

SPIS TREŚCI:

Krzysztof Tenerowicz – Polski nie możemy przegrać! – 3

ANKIETA

Czym jest dzisiaj i w jaki sposób powinna być realizowana polska racja stanu? – 9

B. Kowalski, J. Kloczkowski, K. Mazur, M. Eckardt, B. Pęk, R. Kuraszkiewicz

WYWIAD

Polska jest fascynującą przygodą – wywiad z prof. A. Nowakiem – 17

Kontynuacja i… – wywiad z P. Kowalem i M. Cichockim – 21

TEMAT NUMERU

Piotr Sak – Zapomniana racja stanu – 25

Karol Kaźmierczak – Ruch Narodowy czyli państwowy – 27

Anna Maria Siarkowska – Polityka bezbronności narodowej – 34

Robert Kuraszkiewicz – Państwo narodowe w czasach globalizacji – 37

Janusz Szewczak – Polska na skraju bankructwa – 39

Robert Żłobiński – Czym jest realizm w polityce? – 41

Bartłomiej Królikowski – Polski powrót historii i koniec belle époque – 43

ARCHIWUM

Wojciech Wasiutyński – Stronnictwo Wielkiego Celu – 49

IDEA I POLITYKA

Przemysław Benken – Arabski kocioł – 61

Łukasz Reszczyński – Kosowo – mały, duży problem – 67

Marcin Palade – Niemieckie listy wyborcze poza opolszczyzną – 70

Tomasz P. Rzymkowski – Nowa regulacja prawa wyborczego w Polsce – 73

GOSPODRKA

Łukasz Czernicki – Co z dyskusją o euro? – 77

Marcin Chmielowski – Jedno ciastko teraz, czy dwa ciasta potem? – 81

Jacek Misztal – Kapitalizm, komunizm, gospodarka narodowa? – 84

KULTURA I NAUKA

Krzysztof Tenerowicz – O co ten krzyk? – 87

Radosław Brzózka – Między trzecią falą a cywilizacją miłości – 88

Dominika Jabłońska – Makijaż w kolorze feministek – 93

STREFA KOBIET

Marta Tenerowicz – Czy chcemy być paprotkami? – 94

Anna Dalecka – W domu czy w pracy – 96

RELIGIA

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Unia Ormian Polskich z Rzymem – 98

Anna T. Pietrzak – Każdy ma swój Katyń – 103

Ks. Jarosław Wiśniewski – Azja Środkowa – 106

HISTORIA

Karol Wołek – Demokratyzm narodowy dzisiaj – 109

Tomasz Kenar – Refleksje nad kampanią wrześniową 1939 r. – 116

Rafał Dobrowolski – O „Żołnierzach Niezłomnych” – 121

POLONIA I KRESY

Lech Haydukiewicz – Polacy na Litwie i ich siła polityczna w świetle wyborów – 132

Andrzej Zapałowski – Czy śródziemnomorska „Wiosna Ludów” dotrze na Białoruś i Ukrainę? – 129

Piotr A. Maciążek – Litewska tabula rasa, czy historyczny palimpsest? – 131

SYLWETKA

Rafał Sierchuła – Alina Rossman (1905-1948) – 133

KLUBY I PATRONATY

Klub Myśli.pl we Wrocławiu – 135

Czy Polacy wyginęli – 137

Narodowa Demokracja – 137

Współczesne media – informacja czy manipulacja – 137

Przyjaciółki – 138

RECENZJE

Marcin Olbrycht – Szlachta z endeckiego punktu widzenia – 139

Bartłomiej Królikowski – Tak było wczoraj – 140