Odsłonięcie 30-metrowego muralu patriotycznego w Węgorzynie

Odsłonięcie 30-metrowego muralu patriotycznego w Węgorzynie

Aktualności

W dniu 14 sierpnia 2021 roku w Węgorzynie odsłonięto patriotyczny mural o długości ponad 30 metrów. Na muralu widnieją dwie postacie Żołnierzy Wyklętych, którzy mieszkali w okolicach Węgorzyna.

Jednym z nich jest pułkownik Andrzej Kiszka ps. „Dąb” − żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej, Armii Krajowej oraz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Żołnierz Wyklęty, jeden z najdłużej ukrywających się z bronią w ręku przed komunistycznym okupantem. W grudniu 1961 roku został wyciągnięty przez ubeków z podziemnego bunkra w okolicach wsi Ciosmy na Lubelszczyźnie. Komunistyczny sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia. Następne dziewięć lat spędził w więzieniach. Płk Andrzej Kiszka ps. „Dąb” od 1941 roku nieprzerwanie walczył z niemieckim i sowieckim okupantem o niepodległą i suwerenną Polskę. Był wieloletnim członkiem honorowym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin.

Drugim Żołnierzem Wyklętym, którego postać została umieszczonym na muralu jest podporucznik Wiktor Sumiński, ps. „Kropidło”. W czasie drugiej wojny światowej był żołnierzem Związku Walki Zbrojnej-Armii Krajowej, a następnie, w latach 1945−1947, oddziału Ruchu Oporu Armii Krajowej na terenie dawnego powiatu gostynińskiego. Uczestniczył w kilkudziesięciu akcjach zbrojnych, wymierzonych w komunistyczny aparat represji. Brał m.in. udział w rozbrojeniu placówki Milicji Obywatelskiej w Radziwiu oraz próbie odbicia uwięzionych kolegów z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Gostyninie.

Jak powiedziała Monika Kuźmińska Burmistrz Węgorzyna, a zarazem pomysłodawczyni namalowania muralu:

„Mural przedstawia historię społeczności oraz Bohaterów z naszych terenów. Większość mieszkańców naszej gminy pochodzi z Kresów Wschodnich. Dodatkowo na muralu artysta umieścił podpisy. Nasi niezłomni są wymienieni z imienia i nazwiska, jak również są przytoczone ich piękne słowa”.

Wydarzenie zostało świetnie przygotowane przez lokalne władze, a udział Wojska Polskiego nadał dodatkowej rangi ceremonii odsłonięcia muralu. W uroczystościach, oprócz rodzin naszych Bohaterów, udział wzięli członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ze Szczecina, Nowogardu oraz Sienna Dolnego, czyli rodzinnej miejscowości płk. Andrzeja Kiszki ps. „Dąb”.