wiersze i pieśni Narodowe Siły Zbrojne

Pieśń partyzancka

wiersze i pieśni

Pieśń partyzancka

Partyzancka idzie wiara z piosenką na ustach w świat.
Z pieśnią pragnie, by powrócić do swoich rodzinnych chat.
Baczność, spośród białych chmur,
Z szumem orlich piór,
Echo dalekich gór
Pozdrowienia od stron rodzinnych
Niesie żołnierzom wiatr.

Przyjdzie czas, że znów powrócim do swoich rodzinnych stron.
Serca ulecą wierchami w radosnej piosenki ton.
Spocznij, wśród rodzinnych strzech
Zadygocze śmiech,
We wsi się zrobi ruch,
Bo we wszystkim rej powiedzie
Hej, dzielny partyzant, zuch…

 

Rok 1943. Przedruk [z:] Stanisław Jaworski (zebrał), Piosenki partyzanckie NSZ, [w:] Zeszyty do historii Narodowych Sił Zbrojnych, zeszyt V, Chicago 1990, s. 133.