Sprzątanie grobów i pomników żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie

Patronaty ZŻNSZ

W związku z realizowanym przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego programem „Resocjalizacja przez patriotyzm” osadzeni w aresztach śledczych i zakładach karnych na Lubelszczyźnie zadbali o groby i pomniki pamięci żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. W akcji udział wzięli również członkowie Koła Lublin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Celem odwiedzin żołnierskich mogił była żywa lekcja historii oraz budowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i demokratycznych wśród osadzonych. Oprócz porządkowania grobu/pomnika, osadzeni poznali historię miejsca pamięci, zapalili symboliczne znicze i złożyli kwiaty. Była to doskonała lekcja dbałości o polskie dziedzictwo kulturowe i miejsca pamięci oraz poznawanie tradycji lokalnych społeczności. Większość z odwiedzonych mogił była w złym stanie i wymagała wielu nakładów pracy.