Szczerbiec nr 6 – czerwiec 1994

Wydawnictwa

Szósty numer „Szczerbca” – biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – ukazał się w czerwcu 1994 roku. Ma 136 stron. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki ze sztandarem Zarządu Głównego ZŻNSZ, a poniżej spis treści biuletynu.

 

 

* * * – Bohdan Szucki – str. 1
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe 1945-1956Leszek Żebrowski – str. 2
Rehabilitacja Stanisława Kasznicy – str. 8
„Kret” a sprawa polska – Marek J. Chodakiewicz – str. 13
Opis wydarzeń w Gąsiorówku w dniu 6.02.1943 roku – Witold Grzebski – str. 21
Sprawozdanie z pobytu w Kraju – Leonard Zub-Zdanowicz – str. 28
45 zasad zniewalania – str. 36
OjczyznaLeszek P. Czajkowski – str. 41

 

Z lat walki – str. 42

Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego. Odznaczeni w 1944 r. (42); Bilans strat – Piotr Kosobudzki (44); Oddział lotny – A. Tutak (46); Przed „Burzą” – A. Tutak (47); OPŻ – Obwodowy Patrol Żandarmerii, VIII 1944-IX 1945 – A. Tutak (48); Informacja o szkoleniu wojskowym i ideologicznym – Marian Krasuski (52); Kurs podchorążych w Załogach – Stanisław Gadomski (53); Moja pierwsza udana akcja – Andrzej Chodkowski (54); Wincenty Sowa – „Vis” – Bogusław Kopacz (55); Bój pod BorowemJózef Poray-Wybranowski (59); Polegli pod Pogwizdowem – Czesław German (61); Karol Sęk – Marian Krasuski (63); Partyzanci sterowani przez Chruszczowa (64); PPR działa (65); UB i opozycja – Stanisław Świercz (66); Pamięć i cześć – Czesław Czaplicki (70); Opinia biegłego o NSZ (72); Czy można ich zostawić w spokoju? – Marian Bobolewski (73).

 

Walne Zebranie Delegatów ZŻNSZ, Warszawa 19.03.1994 r. – str. 74

Protokół (74); Przemówienia (77); Sprawozdanie prezesa związku Bohdana Szuckiego (82); List do Ojca Świętego (88); List do prymasa Polski (89); Protest (89); Statut Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (91).

 

Kronika – str. 98

Uroczystości w Zagnańsku (98); Poświęcenie sztandaru w Gdańsku – Stanisław Smolarz (98); Porozumienie w Kraśniku (99); Odsłonięcie tablicy w Przasnyszu (99); Poświęcenie tablicy w Uniejowie (99); Ekspozycja w Muzeum Wojska Polskiego (99); Poświęcenie sztandaru w Katowicach – Tadeusz Lachowski (99); Msza w Warszawie (100); Msza w Radomiu (100); Wizyta żołnierzy NSZ u prymasa (100); Uroczystości w Siedlcach – Zygmunt Goławski (100); Uroczystość w Australii (102); Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (102); Wieści z Białostocczyzny – Henryk Sikorski (102); W Sejmie (102); Dekoracja w Kielcach – Czesław German (102); Kombatanci u prymasa (104); Demonstracja kombatantów pod Sejmem (104); Uroczystości w Stalowej Woli – Bogusław Kopacz (105); Walne Zebranie Delegatów (105); Wyrok w Lublinie (105); Uroczystość w Chicago – Jerzy Gnat, Stefan Marcinkowski (106); Uroczystość w Szczecinie – Zdzisław Pasierbski (106); Uroczystość w Montrealu – Maciej Szymański (107); Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego – listy odznaczonych (108); Nominacja (111).

 

Wiadomości bieżące – str. 112

Śp. płk Eugeniusz Kerner „Kazimierz” – Czesław Bednarski (112); Z żałobnej karty – Okręg Lubelski (112); Śp. Hervé Labordère – Bohdan Szucki (112); List do państwa Labordère (113); Śp. Maria Zub-Zdanowicz (113); Życie na gorąco (114); Deklaracja Społecznej Rady Prezydenckiej ds. Kombatantów (115); Ustawa sprawiedliwości dziejowej – Jerzy Kucharski (118); Ekspozycja formacji zbrojnych obozu narodowego – Z. Gnat-Wieteska (119); Porozumienie (121); Pierwszy odnaleziony sztandar NSZ (122); List do „Sztafety” – Marek J. Chodakiewicz (122); Sprostowanie – Bohdan Szucki (124); Wydawnictwa – Piotr Szucki (125); Apel Zarządu Głównego – Bohdan Szucki (129); Lista zarządów okręgów związku (130); Zarząd Główny (132); Skład osobowy naczelnych władz związku (132); Z listów (133); Od redakcji (136).