Szczerbiec nr 3 – listopad 1992

Wydawnictwa

Trzeci numer „Szczerbca” – biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – ukazał się w listopadzie 1992 roku. Ma 44 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony, a poniżej spis treści biuletynu.

 

 

 

* * * – Bohdan Szucki – str. 1
Kronika związku – str. 3

Poświęcenie sztandaru w Warszawie (3); Poświęcenie sztandaru w Lublinie (3); Sesja naukowa w Mławie (4); Msza święta w Zakrzówku (5); Odsłonięcie tablicy w Szyszkach (5); Rocznice oddziału kapitana „Żbika” – Henryk Mączka (5); Światowy Zjazd Kombatantów Polskich (6); Odsłonięcie tablicy w Grodzisku (7); Zlot żołnierzy NSZ w Zagnańsku (7); Poświęcenie sztandaru w Mławie (7); Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (8).

 

Z żałobnej karty – str. 9
Odszedł Pułkownik Antoni Bohun-Dąbrowski – Piotr Szucki – str. 10
Zmarł Pułkownik Tadeusz Zieliński „Wujek” – Marcin Zaborski – str. 17

Światowy Zjazd Kombatantów Polskich – str. 21

Relacja ze zjazdu – Piotr Szucki (21); Ojciec Święty raduje się razem z Wami – kardynał Angelo Sodano (25).

Zlot w Zagnańsku – Stanisław Lisowski – str. 26
Z obrad Sejmu – str. 28
Z obrad Senatu – str. 34
O NSZ pisali – str. 37
Zbrodniarz aresztowany – Marcin Zaborski – str. 38

Wiadomości organizacyjne – str. 40

Lista zarządów okręgów związku (40); Zarząd Główny (42); Z prac Komisji Weryfikacyjnej przy Zarządzie Głównym (42); Zawiadomienie (43); Od redakcji (43).