Film. Wspomnienia kombatanta – mjr ks. Zbigniew Staszkiewicz

Mjr ks. Zbigniew Staszkiewicz urodził się w 1924 r. w Kowlu na Wołyniu. Pochodził z rodziny o korzeniach łotewskich. W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej, jako łącznik dostarczał broń i środki medyczne dla 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Został aresztowany przez Niemców w 1944 r. Uciekł z transportu więźniów na Majdanek i kontynuował działalność […]

czytaj dalej
Ogień Niepodległości. Pomnik w Jastkowie.

Ogień Niepodległości na Lubelszczyźnie

Jak co roku harcerze z Hufca Zgierz przywieźli Ogień Niepodległości zapalony na cmentarzu polskich legionistów w Kostiuchnówce na Ukrainie. W dniach 4‒6 lipca 1916 r. pod Kostiuchnówką, na Wołyniu, Legiony Polskie skutecznie odpierały napór przeważających liczebnie Rosjan. To była pierwsza i jedyna bitwa, w której wszystkie brygady legionów walczyły razem. Najcięższe walki stoczyła 1. Brygada […]

czytaj dalej