Ogień Niepodległości. Pomnik w Jastkowie.

Ogień Niepodległości na Lubelszczyźnie

Aktualności

Jak co roku harcerze z Hufca Zgierz przywieźli Ogień Niepodległości zapalony na cmentarzu polskich legionistów w Kostiuchnówce na Ukrainie.

W dniach 4‒6 lipca 1916 r. pod Kostiuchnówką, na Wołyniu, Legiony Polskie skutecznie odpierały napór przeważających liczebnie Rosjan. To była pierwsza i jedyna bitwa, w której wszystkie brygady legionów walczyły razem. Najcięższe walki stoczyła 1. Brygada Legionów Polskich pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, przyszłego marszałka Polski. Co roku, dla upamiętnienia walk, na cmentarzu legionistów w Kostiuchnówce zaczęto zapalać Ogień Niepodległości i przynosić go do Krakowa i Warszawy. W 1998 r. akcję tę przywrócili harcerze.

Dzień przed Świętem Niepodległości, na granicy polsko-ukraińskiej, członkowie Lubelskiego Środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej spotkali się z harcerzami, by przejąć przywieziony przez nich Ogień. W dniu 11 listopada 2020 r., dzięki zaangażowaniu Środowiska 27WDPAK oraz pracowników Lasów Państwowych, Ogień Niepodległości dotarł do wielu cmentarzy i miejsc pamięci na terenie Lublina, Jastkowa, Ostrowa Lubelskiego, Kocka, Niedźwiady, Skrobowa, Firleja, Lubartowa oraz Lasów Państwowych lub został uroczyście przekazany parafiom i władzom samorządowym.