Film. Wspomnienia kombatanta – mjr ks. Zbigniew Staszkiewicz

Aktualności Filmy

Mjr ks. Zbigniew Staszkiewicz urodził się w 1924 r. w Kowlu na Wołyniu. Pochodził z rodziny o korzeniach łotewskich. W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej, jako łącznik dostarczał broń i środki medyczne dla 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK. Został aresztowany przez Niemców w 1944 r. Uciekł z transportu więźniów na Majdanek i kontynuował działalność konspiracyjną w Chełmie.

Za namową kardynała Adama Sapiehy wstąpił do tajnego seminarium duchownego w Krakowie. Tam poznał Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II. Święcenia kapłańskie przyjął w 1949 r. Po wojnie studiował filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W Lublinie był duszpasterzem niesłyszących i kapelanem środowiska 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Sprawował mszę w dwóch obrządkach: rzymskokatolickim i greckokatolickim.

 

Produkcja: Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego